http://unipt.pl/kola/logistyk
  

                                                                                                    

Piotrków Tryb.
Kielce

   

 
 

        Poznań to miasto z piękną historią, kulturą, miasto w którym coraz bardziej i szybciej rozwija się świat biznesu i nauki. Nasza grupa (6-osobowa) studencka z SKN >LOGISTYK< była obecna w dniach 26 – 28 marca na III Międzynarodowym Forum Młodych Logistyków organizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki i Politechnikę Poznańską. Tematyką forum były „Nowoczesne rozwiązania logistyczne w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw”. Zostały przedstawione bardzo ciekawe referaty o tematyce m.in. transportu kombinowanego, intermodalengo, my na tym polu nie byliśmy bierni. W drugim dniu konferencji Adrian Tuta przedstawił swój referat pt.: „Nowoczesne rozwiązania transportu logistycznego na podstawie MISTER”, który wzbudził zainteresowanie znajdujących się na auli młodych logistyków.

        Po pierwszym dniu konferencji wszyscy uczestnicy spotkali się w jednym z poznańskich klubów. Podczas tej imprezy mieliśmy czas na zabawę oraz bliższe zapoznanie się z innymi członkami Kół Logistycznych, a tym bardziej z gospodarzami tejże konferencji. Zabawa trwała również podczas forum, ponieważ odbyły się casy oraz warsztaty, w których uczestnicy biernie brali udział. Mimo, że nie zajęliśmy wyróżniającego miejsca zdobyliśmy nowe doświadczenie, które przekażemy naszym następcom i to może oni zajmą punktowane miejsce na podium.

      Dwudniowe forum dobiegło końca, z nowymi wrażeniami, doświadczeniami, oraz znajomościami rozjechaliśmy się do swoich uczelni. Pociesza nas wiadomość, że za rok znowu spotkamy się w Poznaniu na już IV MFML, gdzie również i wy możecie się znaleźć.  

>zobacz zdjęcia<

więcej informacji o III MFML

 

© Copyright 2007-2010 SKN > LOGISTYK <

III Międzynarodowe Forum

Młodych Logistyków