http://unipt.pl/kola/logistyk
  

                                                                                                    

Piotrków Tryb.
Kielce
 

   

 
 

Logistyka szansą rozwoju miasta
i regionu piotrkowskiego

        W dniach 7-8 maja 2008 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Sulejowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Logistyka szansą rozwoju miasta i regionu piotrkowskiego".

Organizatorem tej konferencji był Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydziału Nauk Społecznych Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim. Współorganizatorami konferencji byli Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim i Starostwo Powiatu Piotrkowskiego.

            Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia logistyczne, a w tym rozwój regionalny naszego powiatu i procesów integracyjnych w zakresie transportu i magazynowania. Zostały przedstawione bardzo ciekawe referaty na temat rozwoju przedsiębiorstw logistycznych, transportu drogowego po wejściu Polski do UE, a także zarządzania całym łańcuchem dostaw. W drugim dniu nasze koło także zaznaczyło swoje miejsce w obradach naukowych i przedstawiliśmy referat pt.: „Centra logistyczne w aspekcie rozwoju gospodarczego regionu piotrkowskiego” w składzie:

Lidia Lasek

Katarzyna Krasoń

Przemysław Polański

Adrian Tuta

Wszystkie referaty zostaną opublikowane w formie publikacji.

            Komitet programowy tworzyli: dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. UJK- jako przewodniczący obrad, dr hab. Janusz Zrobek, prof. UJK- wiceprzewodniczący, prof. Dr hab. Wacława Starzyńska, dr inż. Paweł Plaskura,  mgr Sławomir Popławski.

            Głównymi organizatorami byli: dr hab. Ryszard Kuriata, prof. UJK, dr hab. Józef Stępak, prof. UJK, mgr inż. Marian Biniek, Jacek Bykowski, Paweł Małolepszy, a także Katarzyna Szokalska. Sekretarze konferencji to: dr Wiesław Jan Rogalski oraz mgr Róża Gudź.

W konferencji uczestniczyły także osoby z takich ośrodków naukowych jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki oraz Szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w Warszawie. Nie zabrakło również przedstawicieli władz miasta i powiatu: Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego-Krzysztof Chojniak, Starosta Powiatu Piotrkowskiego-Stanisław Cubała.

Przybyli także przedstawiciele Wojewody Łódzkiego, wójtowie powiatów, na których znajdują się centra logistyczne oraz dyrektorzy największych centrów logistycznych z okolic Piotrkowa Trybunalskiego.

            W gronie gości byli także: Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach- prof. dr hab. Regina Renz, Prorektor ds. Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego- prof. Dr hab. Czesław Grzelak, Prorektor elekt ds. Filii- prof. Dr hab. Anna Grochulska, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego- prof. Dr hab. Zbigniew Gazda, Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego- prof. Dr hab. Paweł Starosta, a także dziekani i dyrektorzy instytutów Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim.

            Konferencja ta była pierwsza z cyklu spotkań naukowych poświęconych logistyce organizowanych przez naszą uczelnie. Została przygotowana w sposób dokładny i precyzyjny dlatego czekamy z niecierpliwością na następną.

>zobacz zdjęcia<
 

© Copyright 2007-2010 SKN > LOGISTYK <