http://unipt.pl/kola/logistyk

            

                                                                                      

Piotrków Tryb.
Kielce
   


   
    

* Nasze koleżanki Nina Listwoń i Monika Gołąb
Uczestniczyły w Sesji Studenckich Kół Naukowych w Kielcach. Wygłosiły referaty:

-KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU BIZNESOWYM
-WALORY TURYSTYCZNE I LOGISTYCZNE ZIEMI PIOTRKOWSKIEJ ORAZ OKOLIC

* STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE>LOGISTYK< ponownie zostało zakwalifikowane do najaktywniejszych kół logistycznych w kraju.
Listę kół opublikowało czasopismo LOGISTYKA 2/2010

* POLSKI TOWARZYSTWO LOGISTYCZNE wybrało nowe władze na kolejną kadencję.
Opiekun naszego Koła mgr Maria Tymińska ponownie została członkiem ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTL

ag


 
 
 
 
ah


© Copyright 2007-2010 SKN > LOGISTYK <
Uznania za udział w IX Sesji Studenckich Kół Naukowych