http://unipt.pl/kola/logistyk
  

                                                                                                    

Dzień Logistyka
Piotrków Tryb.
Kielce
 

   

 
 

Dnia 12 marca 2008r. na terenie już Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego odbył się pierwszy w życiu Studenckiego Koła Naukowego >LOGISTYK< „Dzień logistyka”. Zorganizowany samodzielnie przez uczestników Koła „Dzień Logistyka”, był uhonorowaniem drugiej rocznicy powstania >LOGISTYKA<. Postanowiliśmy przedstawić studentom ekonomii, oraz tegorocznym maturzystom, czemu warto być członkiem Koła Naukowego, że oprócz rozwijania wiedzy i umiejętności jest i czas na żarty i zabawę. W tak ważnym dla nas dniu nie mogło zabraknąć również i władz uczelni jak i wykładowców. W imieniu prorektora Filii prof. Czesława Grzelaka przybył prof. Józef Stępak, a także przybyli: prodziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Ryszard Kuriata, dyrektor Instytutu Ekonomii – prof. Witold Kasperkiewicz oraz zastępca dyrektora instytutu dr Wiesław Rogalski.

Podczas pierwszego panelu spotkania można było „zobaczyć logistykę”, na czym tak naprawdę ona polega, dowiedzieć się o „prekursorze logistyki Tadeuszu Kotarbińskim”, na czym polega „system just in time”, jak się rozwija nowa forma alternatywnego „transportu kombinowanego”, jak wygląda droga „…od Koła Naukowego do fotela prezesa firmy…”, przedstawiony został dwuletni dorobek Koła – wyjazdy konferencyjne, własne forum akademickie, jak i spotkania poza naukowe (Wielkanoc, wigilia przy świecach).

Na drugim panelu spotkaliśmy się z tegorocznymi maturzystami z Technikum Ekonomicznego w Piotrkowie. Zaprezentowaliśmy ciekawym młodym ludziom, jakimi obszarami zajmuje się nasze Koło i jakie osiągnięcia można zdobyć po tak niewielkim czasie. W naszym gronie logistyków, powtarzamy sobie przy każdym nowym przedsięwzięciu, że wszystko jest jeszcze przed nami, to co dobre i to trochę gorsze, bo tylko ten co idzie z prądem nie napotyka większych przeszkód.

„Dzień logistyka” na trwałe wpisał się w życie uczelni, a rozdane podczas spotkania anonimowe ankiety pokazały nam, że następców nam nie zabraknie. Tak, więc jeżeli nie mogliście być z nami w tym roku to serdecznie zapraszamy na następny „Dzień logistyka”, który będzie w przyszłym roku akademickim.

 

 

 

© Copyright 2007-2010 SKN > LOGISTYK <