http://unipt.pl/kola/logistyk
    

                                                                                                    

Piotrków Tryb.
Kielce
 

   

 

 

XVI Sesja Studenckich Kół Naukowych

zorganizowana w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach

XVI Sesja Studenckich Kół Naukowych z cyklu „Człowiek i środowisko” trwała dwa dni tj. 17 i 18 kwietnia 2007 r.

Studenckie Koło Naukowe >LOGISTYK< reprezentował 2-osobowy zespół w składzie:

Lidia Lasek
Adrian Tuta

- oboje są studentami I roku ekonomii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Nasz referat pt. ...Pro i contra.. logistyka i przyroda - zgłoszony do prezentacji został zakwalifikowany do Sekcji Humanistyczno-Społecznej.
Przyjęty przez nas cel – wyrażony w tytule referatu – został osiągnięty.

Zwróciliśmy uwagę na problem rozwiązań logistycznych usprawniających bezsprzecznie łańcuch dostaw i podnoszących efektywność ekonomiczną firm z jednoczesną „eksploatacją” środowiska przyrodniczego, niestety -  często ze szkodą dla środowiska. Nasz referat połączony z multimedialną prezentacją wywołał zainteresowanie, o czym przekonaliśmy się podczas  dyskusji.

Wystąpienia w naszej Sekcji oceniane były przez Komisję pod przewodnictwem mgra Andrzeja Kozieja.

Obrady zakończyły się uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów przez Prorektora Akademii Świętokrzyskiej prof. Jacka Semaniaka.

Miłym dla nas akcentem były gratulacje ze strony przewodniczącego Komisji Pana mgra Andrzeja Kozieja i wysoka ocena Komisji związana dodatkowo z faktem iż jesteśmy dopiero na początku naukowej drogi – jesteśmy studentami I roku.

W Sesji uczestniczyły również:

-przewodnicząca Koła Sylwia Lusa,

-wiceprzewodnicząca ds. finansowych Katarzyna Maziarz,

oraz - mgr Maria Tymińska - opiekun naszego Koła.

>zobacz zdjęcia<

© Copyright 2007-2010 SKN > LOGISTYK <