http://unipt.pl/kola/logistyk
  

                                                                                                    

>LOGISTYK<
Piotrków Tryb.
Kielce
 

   

 
 

Podjęli też ambitną inicjatywę zorganizowania pierwszego sympozjum naukowego w I rocznicę powstania Koła i  ustanowienia DNIA LOGISTYKA w Uczelni.

SKN >LOGISTYK<  jest nie tylko kołem dyskusyjnym:

Zarząd opracowuje biuletyn informacyjny z realizowanych przedsięwzięć, dzięki któremu wydarzenia z życia Koła docierają do szerokiego kręgu studentów,

pod hasłem:  Jak to jest w praktyce...?  – w maju 2006 r. – odbyła się pierwsza sesja wyjazdowa do Zakładów Przemysłu Ceramicznego w Opocznie; celem sesji było zweryfikowanie teorii z praktyką i poznanie praktycznych rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwie,

podjęta została współpraca w kołami naukowymi naszej Uczelni i kołami logistycznymi innych uczelni,

w przyjętym programie działania na rok 2007 znajduje się też (obok tematów naukowych) szereg inicjatyw na rzecz krzewienia kultury, m.in:  

Inicjatorem powołania Koła i opiekunem jest mgr Maria Tymińska –

st. wykładowca w Zakładzie Logistyki.

 

© Copyright 2007-2010 SKN > LOGISTYK <