Studenckie Koło Naukowe
INTEGRACJA


--- O NAS---

W marcu 2008 roku na terenie naszej uczelni grupka studentów postanowiła zrobić coś ciekawego, nowego, innego... i tak powstało koło INTEGRACJA. Działamy pod opieką
mgr J. Jarockiej- Piesik oraz współpracujemy z Rzecznikiem Praw Osób
Niepełnosprawnym - Dr M. Białasem. Jesteśmy grupą ludzi, których łączy wspólny cel,
idee, chęć działania. Integracja to dla nas akceptacja drugiej osoby takiej, jaką ona jest, niezależnie od jej wyglądu czy dysfunkcji. Pod tym hasłem rozumiemy szeroko pojętą
współpracę z osobami potrzebującymi naszego wsparcia, a także współpracę z ludźmi,
którzy chcą ciekawie spędzić czas, zrobić coś nowego, zdobyć doświadczenie, poznać
nowych ludzi. Integracja to bowiem otwarcie się na siebie osób, to współdziałanie,
współpraca, wzajemne oddziaływanie na siebie.