Studenckie Koło Naukowe
INTEGRACJA

Zostań wolontariuszem!

Wolontariat jest nie tylko chwalebnym zachowaniem prospołecznym, ale stwarza perspektywę odbycia ciekawych praktyk zawodowych, poznania nowych ludzi i uzyskania doświadczenia. Podczas pracy wolontariusz nabywa często umiejętności, które stają się bardzo przydatne w późniejszej karierze zawodowej, czasami nawet są czynnikiem decydującym przy ubieganiu się o konkretną pracę. Pomoc woluntarystyczna jest cenionym sposobem odbycia praktyk studenckich oraz staży zawodowych. Coraz częściej poszukujący pracowników kierują się ich ewentualnym doświadczeniem w pracy na rzecz organizacji pozarządowych. Praca taka bowiem wiąże się z chęcią działania, kreatywnością, odpowiedzialnością, umiejętnością samodzielnego myślenia i pracy w grupie – są to cechy, jakimi powinien się odznaczać każdy wolontariusz.

Placówki w Piorkowie Trybunalskim, gdzie możesz zostać wolontariuszem:

 • Pogotowie Opiekuńcze
  Wojska Polskiego 75
  tel.: (044) 733-91-92

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  Próchnika 34
  tel.: 044-7339003; 044-6495759
  email: moprpt@unet.pl

 • Dom Pomocy Społecznej
  Żwirki 5/7
  tel.: 0-44 647 51 73

 • Dom Dziecka
  Wysoka 24/26
  tel. 0-44 733 90 09

 • Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
  Wysoka 24/26
  tel.: 0-44 733 90 08

 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej
  Wojska Polskiego 127
  tel.: 0-44 646 14 87