Studenckie Koło Naukowe
INTEGRACJASKN Integracja

Opiekun: mgr Jolanta Jarocka-Piesik

Zarząd: Natalia Czosnyka (prezes)

                       Magdalena Koch (z-ca prezesa)

                       Marta Kowalska (sekretarz)

                         Sylwia Szulc, Agata Rybak (skarbnik)