ZARZĄD SKNJ

 

OPIEKUN SKNJ

dr Jolanta Bujak-Lechowicz ( informacje o opiekunie zob. pracownicy naukowi)

 

PRZEWODNICZĄCA SKNJ

Dorora Wygaś – studentka V roku filologii polskiej

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Magdalena Telążka  – studentka V roku filologii polskiej
SEKRETARZ: vacat