DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO JĘZYKOZNAWCÓW  W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005

Opiekun: dr Jolanta Bujak-Lechowicz
Liczba  członków koła: 7 osób
Zarząd:
Przewodniczący: Paweł Dudek – student V roku filologii polskiej
Zastępca przewodniczącego: Kinga Zawodzińska – studentka V roku filologii polskiej
Sekretarz: Anna Rywacka – studentka V roku filologii polskiej
Członkowie:
Agnieszka Sygidus – studentka III roku filologii polskiej
Ewelina Kowalska – studentka III roku filologii polskiej
Dorota Szymczak –studentka III roku filologii polskiej
Barbara Kopeć – studentka III roku filologii polskiej

PROGRAM SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005

1.  Spotkanie organizacyjne ( październik 2004).

2.  Dyskusja nad książką pt.  Językowy obraz świata,  Jerzego Bartmińskiego, Lublin 1993 (listopad 2004)

3. Wyjazd integracyjno-naukowy do Wrocławia (zwiedzanie miasta i zabytków, spotkanie z prof. zw.  dr hab. Janem Miodkiem  (grudzień 2004).
4. Dyskusja nad książką pt.  Metafory w naszym życiu, G. Lakoffa M. Johnsona, Warszawa 1988
5. Dyskusja nad  pojęciami  z zakresu językoznawstwa kognitywnego (luty 2005).
 6. Dyskusja na temat: Systematyzacja pojęć z językoznawstwa kognitywnego i wskazaliśmy na przykłady użycia (marzec 2005).
7. Udział  w konferencji językoznawczej w Więcborku  (marzec 2005).
8.   Udział w konferencji w Kielcach z cyklu: Człowiek i środowisko (kwiecień 2005).
9. Udział w konferencji w Łodzi na temat Język polski u progu XXI wieku (maj 2005).
10. Dyskusję nad książką pt.  Język i rozumienie, H. G. Gadamer, Warszawa 2003 (maj 2005).
11. Dyskusję nad książką pt.  Język, myśl i rzeczywistość,  B. L. Whorf, Warszawa 2002 (czerwiec 2005).

 

DZIAŁALNOŚĆ SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006

Opiekun: dr Jolanta Bujak-Lechowicz
Liczba członków koła: 7 osób
Zarząd:
Przewodnicząca: Agnieszka Sygidus  –  studentka IV roku filologii polskiej
Zastępca przewodniczącej: Ewelina Szymańska  –  studentka IV roku filologii polskiej
Sekretarz: Dorota Szymczak  –  studentka IV roku filologii polskiej
Członkowie:
Ewelina Kowalska  –  studentka IV roku filologii polskiej
Hubert Kaczmarek  –  student IV roku filologii polskiej
Anna Warych  –  studentka IV roku filologii polskiej
Magdalena Majda  –  studentka III roku filologii polskiej

PROGRAM SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006

1. Spotkanie organizacyjne (październik 2005).

2. Studentka Dorota Szymczak otrzymała nagrodę rektora (listopad 2005).

3. Omówiliśmy referaty uczestników konferencji grudniowej.

4. Udział w konferencji w Szklarskiej Porębie (grudzień 2005).

5. Dyskusję nad książką pt.: Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Elżbiety Tabakowskiej, Kraków 1999 (styczeń 2006).

6. Dyskusję nad książkami pt.:  Konceptualizacja uczuć w języku polskim Iwony Nowakowskiej- Kempnej, Częstochowa 1995; Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Część II. Data, Iwony Nowakowskiej - Kepmnej, Warszawa2000  (luty 2006).

7. Ustaliliśmy program Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Językoznawczych w Akademii Świętokrzyskiej Filia w Piotrkowie Trybunalskim −  temat: Pragmatyczne aspekty języka (marzec 2006).

8. Omówiliśmy referaty uczestników konferencji  w Kielcach i Opolu (kwiecień 2006.

9. Udział w konferencji w Kielcach (kwiecień 2006).

10.  Udział w konferencji w Opolu  (maj 2006).

11.  Podsumowaliśmy roczną pracę SKNJ (czerwiec 2006).

 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO JĘZYKOZNAWCÓW  2006/2007

Opiekun: dr Jolanta Bujak-Lechowicz
Liczba członków koła: 7 osób
Zarząd:
Przewodnicząca Agnieszka Sygidus  – studentka V roku filologii polskiej
Zastępca przewodniczącej: Dorota Szymczak –  studentka  V roku filologii polskiej
Sekretarz: Ewelina Kowalska – studentka V roku filologii polskiej
Członkowie:

Łukasz Janik –  student V roku pedagogiki

Karolina Mierzwa –  studentka IV roku pedagogiki

Kamila Mierzwa  – studentka IV roku pedagogiki

Tomasz Staroń –  student IV roku filologii polskiej

PROGRAM SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

1. Spotkanie organizacyjne- ustalenie planu spotkań, udziału w konferencjach (październik 2006).

2. Dyskusja nad referatem pt. Językowe sposoby  mówienia o  wartościach - referat wygłosiła Ewelina Kowalska ( listopad 2006).

3. Wyjazd do Pan-u w Krakowie - spotkanie naukowe - dialektologiczne i leksykograficzne (listopad 2006).

4. Omówienie referatów uczestników  konferencji w Wiśle (listopad 2006).

5. Konferencja w Wiśle  zorganizowana przez Uniwersytet Śląski    (listopad 2006).

6. Omówienie referatów uczestników konferencji w Piotrkowie Trybunalskim.

7. Udział w konferencji   w Piotrkowie Trybunalski  Pragmatyczne aspekty języka (grudzień 2006).

8. Dyskusja nad referatem pt.: O językowym obrazie miłości  –  referat wygłosiła Ewelina Kowalska (grudzień 2006).

9. Dyskusja nad referatem  pt.: O gwarach  –  referat wygłosiła  Dorota Szymczak  (styczeń 2007).

10. Dyskusja nad referatem pt.: O wulgaryzmach wśród uczniów  referat wygłosiła Agnieszka Sygidus (luty 2007).

11. Dyskusja nad referatem pt.: Jak miłość wyraża starsze pokolenie?  –  referat wygłosiła Magdalena Majda  (marzec 2007).

12. Omówienie referentów na konferencję do Torunia (marzec 2007).

13.  Udział w konferencji   w Toruniu (marzec 2007).

14.  Udział w konferencji   w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (kwiecień 2007).

15. Dyskusja nad referatem pt.: O slangu studenckim –  referat wygłosiła Magdalena Majda (kwiecień 2007).

16. Udział w konferencji w Kielcach   (kwiecień 2007).

17. Omówienie referatów uczestników  konferencji w Łukęcinie  i Krakowie

18.  Udział  w konferencji w Łukęcinie  (kwiecień 2007).

19. Omówienie referatów  konferencji do Krakowa (kwiecień 2007).

20. Udział w konferencji  w Akademii Pedagogicznej w  Krakowie (kwiecień 2007).

21.  Dyskusja nad książką  pt.: Jak pachnie rezeda?   Mariana Bugajskiego (maj 2007).

22.  Spotkanie – podziękowanie i pożegnanie  stałych członków SKNJ (czerwiec 2007).

 

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO JĘZYKOZNAWCÓW  W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008

Zarząd:
Przewodnicząca : Magdalena Majda –  studentka IV roku filologii polskiej
Zastępca przewodniczącej: Łukasz Janik –  student III roku socjologii

Sekretarz: Tomasz Staroń –  student V roku  filologii polskiej
Liczba  członków koła: 6 osób

Członkowie:

Kamila Mierzwa –  studentka V roku pedagogiki

Karolina Mierzwa –  studentka V roku pedagogiki

Małgorzata Gliszczyńska –  studentka  IV roku filologii polskiej

PROGRAM  SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008

1. Spotkanie organizacyjne –  (październik 2008).
2. Dyskusja nad referatem pt.: Współczesne sposoby wychowania młodzieży a ich zachowania społeczne   – referat wygłosił Łukasz Janik (listopad 2007).

3. Dyskusja nad referatem pt.  Wartościowanie w slangu studenckim  – referat wygłosiła Magdalena  Majda (grudzień 2007).

4. Omówienie referatów wygłaszanych na konferencji w Piotrkowie Trybunalskim (grudzień 2007).

5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez SKNJ działające przy Akademii Świętokrzyskiej, Filia w Piotrkowie Trybunalskim na temat: Język, wartości a zachowania społeczne (12 XII – 13 XII 2007).

6. Dyskusja nad   referatem pt.   O teatrze słów kilka –  referat wygłosił Tomasz Staroń  (styczeń 2008).

7. Dyskusja nad książką   pt.:  Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych  M. Karwatowskiej, Lublin 2001 (marzec 2008).

8. Omówienie referatów wygłaszanych na konferencji w Kielcach.
9. Udział  w konferencji naukowej w Kielcach (3 osoby  –  kwiecień 2008).

10. Dyskusja nad  referatem  pt.:  Mówimy wyraźnie i z dobrą emisją głosu –  referat wygłosił Łukasz Janik (kwiecień 2008).

11.  Dyskusja nad książką pt.: Zrozumieć siebie i świat,  B. Myrdzik, Lublin 2006 (maj 2008).

12.  Omówienie referatów wygłaszanych na konferencji w Katowicach i Olsztynie (maj 2008).

13.  Udział w  konferencji naukowej  w Katowicach   (maj 2008).

14. Udział w  międzynarodowej konferencji naukowej w  Olsztynie  (maj 2008).
15. Podsumowanie działalności SKNJ (czerwiec 2008).