OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

 pt.  TOŻSAMOŚĆ W JĘZYKU I KULTURZE

w dniach 1 i 2 grudnia 2009 r.

Organizatorzy konferencji zwracają się do pracowników naukowych, doktorantów i studentów zainteresowanych sygnalizowaną wyżej problematyką o udział w sesji naukowej. Uczestników prosimy o nadesłanie zgłoszeń wraz z tytułem referatu i abstraktem  do 20 października   2009. Opłata konferencyjna wynosi 280 złotych. Prosimy wpłacić ją do 30 pażdziernika 2009 roku na konto Filii Uniwersytetu:

 

Bank Pekao S.A. I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

nr: 21124031161111000035036526

z zaznaczeniem: konferencja: TOŻSAMOŚĆ W JĘZYKU I KULTURZE

Opłata konferencyjna przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów publikacji tomu pokonferencyjnego, wyżywienia i noclegów. Jeśli potrzebna będzie Państwu faktura, należy zadeklarować to w formularzu zgłoszeniowym, podając nazwę uczelni (instytucji), jej adres oraz NIP.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy  jolantab-l@unipt.pl bądź na adres uczelni:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Instytut Filologii Polskiej

Studenckie Koło Naukowe Językoznawców

dr Jolanta Bujak-Lechowicz

ul. Słowackiego 116

97-300 Piotrków Trybunalski

Komunikat o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej www.unipt.pl oraz tutaj.

   Organizator konferencji                                                                

          Opiekun SKNJ                                                                       Przewodnicząca SKNJ

dr Jolanta Bujak-Lechowicz                                                                 Dorota Wygaś