KONFERENCJE W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006
 

1. Konferencja w  Szklarskiej Porębie  zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski
Temat konferencji: Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa II ( 9 − 11 XII 2005)
Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:
Agnieszka Sygidus Słowa brzydkie w tygodniku NIE
Dorota Szymczak Gwary u progu XXI wieku na przykładzie Stobiecka Miejskiego koło Radomska
Ewelina Kowalska Językowy obraz kobiety w literaturze dwudziestolecia międzywojennego
 

2. Konferencja w Pokrzywnej koło Opola zorganizowana przez Uniwersytet Opolski
Temat konferencji: Język −komunikacja− tożsamość
Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:
Anna Warych Życie w słowach zaklęte - poetycki portret kobiety w tekstach Agnieszki Osieckiej
Agnieszka Sygidus Wulgaryzacja języka uczniów szkoły podstawowej
Dorota Szymczak Gwarowe nazwy własne i przezwiska na przykładzie Stobiecka Miejskiego koło Radomska
Ewelina Szymańska Metafory państwa w języku polskiej propagandy na podstawie wybranych czasopism

 

KONFERENCJE W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

 

1. Konferencja w Wiśle zorganizowana przez Uniwersytet Śląski

Temat konferencji : Współczesny język polski ( listopad 2006).

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:

Agnieszka Sygidus Wulgaryzacja języka uczniów gimnazjum
Dorota Szymczak Nazwy terenowe w gwarze Stobiecka Miejskiego
Magdalena Majda Sposoby wyrażania uczuć w slangu studenckim

 

2.  Konferencja w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowana Filię  Akademii Świętokrzyskiej

Temat konferencji: Pragmatyczne aspekty języka (grudzień 2006).

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:
Agnieszka Sygidus Kultura języka a świadomość językowa uczniów gimnazjum
Dorota Szymczak Językowy obraz pór roku w prozie Danuty Muchy
Magdalena Majda Pragmatyka językowa a slang studencki
Anna Warych Słowa - Moja miłość i ojczyzna - o sile piosenek Agnieszki Osieckiej
Ewelina Kowalska Językowy obraz miłości w wypowiedziach młodych użytkowników języka

 

3.  Konferencja w Toruniu zorganizowana przez Uniwersytet im. M. Kopernika

Temat konferencji:  Język a socjum (marzec 2007).

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:
Magdalena Majda Wyrażanie potrzeb przez pryzmat języka współczesnej młodzieży studenckiej
Agnieszka Sygidus Język jako podstawowe narzędzie komunikacji społecznej

 

4. Konferencja w Bydgoszczy  zorganizowana przez Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego

Temat konferencji: Uczucia i nauka (kwiecień 2007).

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:
Ewelina Kowalska Językowy obraz miłości i szczęścia - analiza porównawcza
Magdalena Majda Miłość w sam raz, czyli jak kocha starsze pokolenie

 

5. Konferencja w Kielcach zorganizowana przez Akademię Świętokrzyską

Temat konferencji:  Człowiek i jego środowisko (kwiecień 2007).

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:
Agnieszka Sygidus Agresja językowa uczniów gimnazjum
Magda Majda Przyroda a slang

 

6. Konferencja w Łukęcinie zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński

Temat konferencji: Język w komunikacji społecznej  (kwiecień 2007).

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:
Dorota Szymczak Gwara jako jedna z odmian języka w komunikacji społecznej na przykładzie Stobiecka Miejskiego
Agnieszka Sygidus Wulgaryzacja zachowań językowych we współczesnej polszczyźnie

 

7.  Konferencja w Krakowie zorganizowana przez  Akademię Pedagogiczną

Temat konferencji: Język w mediach (kwiecień 2007).

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:
Agnieszka Sygidus O języku felietonów Jerzego Urbana

 

KONFERENCJE W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008

 

1. Konferencja w Szklarskiej  Porębie zorganizowana przez  Uniwersytet Wrocławski

Temat konferencji: Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa ( listopad 2007)

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:

Tomasz Staroń  Zwroty grzecznościowe dziewcząt i chłopców w slangu uczniowskim

 

2. Konferencja w Piotrkowie Trybunalskim  zorganizowana przez SKNJ działające w  Filii Akademii Świętokrzyskiej

Temat konferencji: Język, wartości a zachowania społeczne ( grudzień 2007). 

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:

Tomasz Staroń  Wolontariat jako proces dydaktyczny w aktywizowaniu społecznym młodzieży szkolnej

Łukasz Janik Językowy obraz rodziny na podstawie wypowiedzi uczniów gimnazjalnych

Madalena Majda Subkultura studentów a akt nominacji

 

3. Konferencja w  Murzasichle  zorganizowana przez  Uniwersytet Warszawski

Temat konferencji: Język – kultura - tożsamość (kwiecień 2008)

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:

Tomasz Staroń  Moda językowa w mediach a tożsamość odbiorcy

 

4.  Konferencja w Kielcach zorganizowana przez Akademię Świętokrzyską  w Kielcach

Temat konferencji:  Człowiek i jego środowisko (kwiecień 2008).

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:

Tomasz Staroń Repertuar teatralny przedwojennej Łodzi jako wyznacznik struktury społecznej

Łukasz Janik Blaski i cienie miłości w opinii środowiska studenckiego

Magdalena Majda Encyklopedia gołowąsa czyli słowa w gąszczu znaczeń

 

5.  Konferencja w Katowicach zorganizowana przez Uniwersytet Śląski

Temat konferencji:   Onomastyka a kultura ( maj 2008)

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:

Tomasz Staroń Od Wrocka do Katosów– czatowa onomastyka

 

6.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa  dla studenckich kół naukowych w  Olsztynie zorganizowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Temat konferencji Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania

Czynny udział w konferencji, tj. wystąpienie z referatem:

Magdalena Majda, Tomasz Staroń  W ogrodzie językoznawstwa – studenckie bytowanie czy sposób na studiowanie