NAGRODY DLA CZŁONKÓW

 STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO JĘZYKOZNAWCÓW

 

DOROTA SZYMCZAK – nagroda rektora w Akademii Świętokrzyskiej  Jana Kochanowskiego w Kielcach (2005).

MAGDALENA MAJDA – dwukrotnie na konferencji w  Akademii Świętokrzyskiej  Jana Kochanowskiego w Kielcach, nagroda rektora  (2007, 2008)

TOMASZ STAROŃ – wyróżnienie, nagroda książkowa w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim  (2008).

MAGDALENA MAJDA - wyróżnienie, nagroda książkowa w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (2008).

MAGDALENA MAJDA – nagroda książkowa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim (2008).

TOMASZ STAROŃ – nagroda książkowa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim (2008).

ŁUKASZ JANIK – nagroda książkowa w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim (2008).

MAGDALENA MAJDA – nagroda rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim (2009).