PROGRAM SKNJ W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

 1. Spotkanie organizacyjne ( 8 X 2008, godz. 18.30).
 2. Spotkanie tematyczne – dyskusja nad książką: Językumysł kultura A. Wierzbickiej, Warszawa 1999 (listopad 2008).

 3. Spotkanie tematyczne – omówienie referatów wygłaszanych na konferencji grudniowej (listopad 2008).

 4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Rodzina w języku i kulturze (grudzień 2008).

 5. Spotkanie tematyczne – dyskusja nad książką: W świecie powszechnej metafory. Metafora językowa. J. Świątka, Kraków 1998 (grudzień 2008).

 6. Spotkanie tematyczne – dyskusja nad książką: Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, T. P. Krzeszowskiego, Toruń 1999 (styczeń 2009).

 7. Spotkanie tematyczne – dyskusja nad książką: Biolekty we współczesnej polszczyźnie, czyli o języku Marsjan i języku Wenusjanek, M. Kasperczak, Poznań 2004 (luty 2009).

 8. Spotkanie tematyczne – dyskusja nad książką: Czytelnik uwolniony? Perswazja we współczesnej informacji prasowej, Poznań 2007 (marzec 2009).

 9. Spotkanie tematyczne – dyskusja nad książką: Lingwistyka płci ona i on w języku polskim, M. Karwatowskiej, J. Szpyry-Kozłowskiej, Lublin 2005 (marzec 2009).

 10. Spotkanie tematyczne – dyskusja nad książką: Antynomie wartości. problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, pod red. A. Oskiery, Łódź 2007 (kwiecień 2009).

 11. Konferencja w Kielcach z cyklu Człowiek i środowisko (kwiecień 2009).
 12. Spotkanie tematyczne – dyskusja nad książką:  Podmiot w języku i kulturze, pod red. J. Bartmińskiego, A. Pajdzińskiej, Lublin 2008 (maj 2009).

 13. Konferencja w Olsztynie (maj 2009).
 14. Podsumowanie działalności SKNJ (czerwiec 2009).