rekrutacja 2013/2014

Home

SZLACHETNA PACZKA 2017

W tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki 2017 udało się obdarować 58 rodzin, wartość szacunkowa pomocy to ok. 150 tys. PLN. Uniwersytet zwyczajowo był nie tylko współorganizatorem akcji w Piotrkowie, ale także darczyńcą a studenci Filii wolontariuszami. Szlachetna Paczka w Piotrkowie działa od roku 2011, pomaga nie tylko na terenie miasta, ale sąsiednich gmin i powiatów. Liderem akcji jest absolwent UJK, mieszkaniec Gorzkowic - Oskar Kuliński. Wszystkim studentom,dobrodziejom i drużynie W gratulujemy i dziękujemy!

Szlachetna Paczka 2017

NOWA OFERTA ZATRUDNIENIA

W sekcji "Zatrudnienie" zostało umieszczone ogłoszenie dot. zatrudnienia w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych (ZOBACZ)

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU NASZA MAŁA OJCZYZNA - W POSZUKIWANIU UTRACONEGO CZASU

W dniu 8 grudnia na Wydziale Filologiczno-Historycznym odbyła się miła, choć pożegnalna uroczystość związana z zakończeniem projektu "Nasza mała Ojczyzna - w poszukiwaniu utraconego czasu". Były przemówienia, podziękowania a także wykład o nalewkach. Na koniec uroczystości uczestnicy skosztowali okazjonalnego tortu.

zakończenie projektu Nasza mała Ojczyzna w poszukiwaniu utraconego czasu

Więcej…

INFORMACJA O PRZETARGU

 
W sekcji przetargi pojawiła się informacja o przetargu nieograniczonym na Wykonanie przyłącza światłowodowego pomiędzy budynkami UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb. ZOBACZ WIĘCEJ

GEN. PAWLIKOWSKI GOŚCIEM PTB NA UJK

W środę 6 grudnia 2017 roku w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się kolejna debata w ramach Piotrkowskiej Trybuny Bezpieczeństwa. Tym razem gościem Trybuny był generał brygady Biura Ochrony Rządu – Andrzej Pawlikowski, szef BOR-u w latach 2006 – 2007 oraz 2015 – 2017.
Zgodnie z formułą Trybuny spotkanie przebiegło w trzech turach:
•    pierwsza tura – generał Andrzej Pawlikowski przybliżył, w krótkim wykładzie, idee i zasady funkcjonowania Biura Ochrony Rządu w Polsce oraz zmiany, jakie mają zajść w tej formacji w związku z planowaną jej reformą,
•    druga tura – gość Trybuny odpowiadał na pytania od prowadzących debatę, które dotyczyły przede wszystkim zasad formalno-prawnych oraz finansowych działania Służby Ochrony Państwa – nowej jednostki, która ma zastąpić Biuro Ochrony Rządu,
•    trzecia tura – gość odpowiadał na pytania od publiczności – licznie przybyłych studentów Piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, pracowników naukowych i administracyjnych Filii oraz, jak zwykle niezawodnych, mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, którzy dociekali zasadności przeprowadzania zmian w zasadach działania Biura Ochrony Rządu oraz różnic między „starym” BOR-em a „nową” SOP.
Dzięki ogromnej wiedzy generała Andrzeja Pawlikowskiego oraz jego otwartości na pytania, debata przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy na temat obecnego oraz przyszłego stanu elitarnej jednostki, jaką jest Biuro Ochrony Rządu.
Dyrekcja Piotrkowskiej Trybuny Bezpieczeństwa dziękuje Gościowi za przyjęcie zaproszenia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza na kolejne debaty.

gen. Pawlikowski gościem PTB na UJK

Więcej…

ZAPRASZAMY!

Zakończenie projektu Nasza mała ojczyzna w poszukiwaniu utraconego czasu

SPOTKANIE ZE STUDENTAMI W SPRAWIE WYBORU SPECJALNOŚCI

W dniach 30 listopada i 2 grudnia 2017 r. w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie informacyjne ze Studentami pierwszych roczników pierwszego i drugiego stopnia, studiującymi w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kanwą spotkania było przedstawienie najważniejszych determinantów, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze specjalności.
W roku akademickim 2017/2018 Studenci studiujący Bezpieczeństwo narodowe w ramach studiów pierwszego stopnia mogą zdecydować się na wybór specjalności: Menadżer bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo publiczne lub Zarządzanie kryzysowe, zaś Studenci drugiego stopnia mogą wybrać Bezpieczeństwo publiczne lub Zarządzanie kryzysowe.

Spotkanie ze studentami w sprawie wyboru specjalności

Więcej…

POLSKI NIEPODLEGŁEJ REGIONU KORZENIE

5 grudnia 2017 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się popularnonaukowa konferencja „Polski niepodległej regionu korzenie”. Konferencja była zwieńczeniem projektu Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Nasza mała Ojczyzna – w poszukiwaniu utraconego czasu”. Słuchacze mogli posłuchać wielu ciekawych referatów, których głównym celem było przypomnienie o drogach do niepodległości nie tylko Polski, ale i naszego regionu. Prelegenci mówili także o niepodległości w literaturze czy drodze do niepodległości piotrkowskiej archiwistyki. Referaty wygłosili pracownicy naukowi Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz  Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Głos zabrali również przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku prezentując swoje badania.

Polski Niepodległej Regionu Korzenie

Więcej…

UJK ZE SZLACHETNĄ PACZKĄ PRZEZ LATA

Jak co roku i tym razem cała społeczność akademicka bierze udział w Szlachetnej Paczce 2017. Aby dodać animuszu osobom wątpiącym, maruderom, a zarazem podziękować wszystkim woluntariuszom, którzy w ostatnich latach sprawili się na medal jako "Drużyna W" przedstawiamy małe podsumowanie tej charytatywnej akcji. Prosimy więc o datki, pomoc materialną i aktywny udział w zbiórce. Do dzieła! Finał już w najbliższy weekend w Filii UJK. Zapraszamy!

UJK ze Szlachetną Paczką przez lata

ERASMUS 2017

30 listopada 2017 w auli akademickiej odbyło się spotkanie studentów Filii UJK z przedstawicielami i koordynatorami programu Erasmus plus. W zajęciach uczestniczyły koordynatorki programu z Kielc dr Justyna Palacz i mgr Beata Banach - Rząca a także uczelniani koordynatorzy programu. Oprócz informacji formalnych młodzież akademicka mogła też usłyszeć relacje z pobytu z Hiszpanii studentów filologii angielskiej.

Erasmus 2017

Strona 1 z 151

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony