rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2012PROJEKT HISTORYCZNY "PAMIĘĆ KRESÓW"

PROJEKT HISTORYCZNY "PAMIĘĆ KRESÓW"

W miesiącu wrześniu 2012 roku IV Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim im. gen S. Roweckiego - Grota przy współpracy z Instytutem Historii UJK Filia w Piotrkowie Tryb. rozpoczęło realizację projektu historycznego „Pamięć Kresów”. Udział w nim bierze także Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.

Projekt historyczny "Pamięć Kresów"

Koordynatorem projektu jest nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie z IV LO pani mgr Katarzyna Drańska. Z ramienia IH UJK uczestniczy w nim dr Dariusz Rogut oraz mgr Milena Bykowska z IPN w Szczecinie. Podczas pierwszego spotkania w IV LO gościem i zarazem wykładowcą był prof. Bolesław Bolanowski, emerytowany nauczyciel akademicki Politechniki Łódzkiej i prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Łodzi.

Przedsięwzięcie powstało w ramach programu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank Ambitnej Młodzieży”. Wspiera ona inicjatywy angażujące młodzież w ramach takich zagadnień jak: rozwój i edukacja, aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna czy kultura, historia i dziedzictwo narodowe. IV Liceum Ogólnokształcące przy wsparciu naukowym IH UJK przygotowało projekt historyczny „Pamięć Kresów”, otrzymując pozytywną opinię Zarządu Fundacji Banku Zachodniego WBK i grant na jego realizację w kwocie 12.500 zł.

Głównym celem projektu jest przybliżenie wiedzy i wzmocnienie więzi uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. S. Roweckiego-Grota z historią i losami Polaków na Kresach Wschodnich w okresie międzywojennym i II wojny światowej. Działania zaplanowane w projekcie pomogą uczniom w poszukiwaniu prawdy historycznej, piękna i korzeni kulturowych przeszłości kresowej. Ponadto uczestnicy poznają historię Lwowa i Wilna okresu międzywojennego i lat 1939-1945, działalność Armii Krajowej okręgu lwowskiego i wileńskiego oraz sylwetki wybitnych dowódców wileńskiej AK. Udziałem w konkursie informatycznym zaprezentują nabytą wiedzę i umiejętności w tworzeniu prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem materiałów przygotowanych podczas trwania projektu. Projekt podzielony na trzy etapy realizowany jest od września 2012 r. do czerwca 2013 r.

I etap informacyjno – rekrutacyjny, który miał miejsce we wrześniu zapoznał społeczność IV LO z założeniami projektu i sponsorami. Przeprowadzono rekrutację w wyniku której wyłoniono 24 osoby zainteresowane tematyką Kresów Wschodnich.

Podczas II etapu edukacyjno-wychowawczego odbędzie się dziewięć spotkań wykładowo-seminaryjnych ze specjalistami z IH UJK Filia w Piotrkowie, IPN w Szczecinie oraz łódzkiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, z zakresu historii okresu międzywojennego i II wojny światowej na Kresach Wschodnich. Następnie uczniowie będą mogli doświadczyć, poznać i zrozumieć osobiście proces historyczny jaki zaszedł na Kresach poprzez planowany w czerwcu 2013 r. 3 dniowy wyjazd edukacyjny: Suwałki –Wilno-Troki.

W trakcie wyżej wymienionych działań uczestnicy projektu będą przygotowywali prezentacje multimedialne, które będą zwieńczeniem III etapu konkursowego a zarazem nośnikiem zdobytej wiedzy, doświadczeń i prawdy na temat historii Kresów Wschodnich.

mgr Katarzyna Drańska

Projekt historyczny "Pamięć Kresów":Od lewej prof. Bolesław Bolanowski, mgr Katarzyna Drańska, dr Dariusz Rogut
Od lewej prof. Bolesław Bolanowski, mgr Katarzyna Drańska, dr Dariusz Rogut
Projekt historyczny "Pamięć Kresów":Uczestnicy projektu z IV LO
Uczestnicy projektu z IV LO
Projekt historyczny "Pamięć Kresów":Uczestnicy projektu z IV LO
Uczestnicy projektu z IV LO

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony