rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2013KOMUNIKAT WS. PRZEDŁUŻENIA ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM SOCJALNEGO

KOMUNIKAT WS. PRZEDŁUŻENIA ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM SOCJALNEGO

P I L N E ! ! ! Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pobierający stypendium socjalne oraz zwiększone stypendium socjalne w semestrze zimowym chcący korzystać ze stypendium w semestrze letnim 2012/2013 powinni złożyć "czytaj więcej.."

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony