rekrutacja 2013/2014

Homekwiecień 2013DZIEŃ KARIERY - TARGI PRACY I EDUKACJI 2013

DZIEŃ KARIERY - TARGI PRACY I EDUKACJI 2013

Dnia 25 kwietnia 2013 roku w godzinach  10.00 - 14.00 na dziedzińcu „Centrum Idei Ku Demokracji” odbędzie się XV edycja targów pod nazwą: „Dzień Kariery - Targi Pracy I Edukacji 2013”.

Dzień Kariery - Targi Pracy i Edukacji 2013 Dzień Kariery - Targi Pracy i Edukacji 2013

Zasadniczym celem targów jest:

  • prezentacja ofert pracy i edukacji - możliwość rozmów z potencjalnymi kandydatami i przedstawicielami firm /instytucji;
  • promowanie nowych inwestorów regionu i kompleksowa prezentacja ich oferty;
  • zwiększenie motywacji społeczności lokalnych w zakresie aktywnego planowania kariery zawodowej, w tym wspierania przedsiębiorczości i inicjatywy osób aktywnych;
  • promowanie nurtu ekonomii społecznej m.in. poprzez prezentację spółdzielczości socjalnej i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na otwarte seminaria towarzyszące targom, w tym FESTIWAL ZAWODÓW skierowany do młodzieży absolwenckiej.

Seminarium promować będzie także możliwości pozyskiwania funduszy na rozwój nowopowstających podmiotów gospodarczych i między innymi dotyczyć będą przeciwdziałania bezrobociu poprzez rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

Targi skierowane są do:

  • osób bezrobotnych, poszukujących pracy
  • osób powracających z zagranicy i adaptujących się na lokalnym rynku pracy
  • młodzieży szkolnej i absolwenckiej planującej przyszłość zawodową
  • osób poszukujących zatrudnienia za granicą
  • osób zamierzających zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje
  • osób rozpoczynających działalność gospodarczą

  Komunikat organizatorów - ZOBACZ

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony