rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2013WAŻNA INFORMACJA DOT. STYPENDIUM SOCJALNEGO DLA STUDENTÓW W LIPCU 2013

WAŻNA INFORMACJA DOT. STYPENDIUM SOCJALNEGO DLA STUDENTÓW W LIPCU 2013

U W A G A ! ! ! Z uwagi na zmianę ustaleń szczegółowych dotyczących pomocy materialnej poprzez zmianę okresu wypłaty stypendium socjalnego na okres od 1 października 2012 r. do 31 lipca 2013 r. w roku akademickim 2012/ 2013 studenci, którzy pobierali stypendium socjalne oraz socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego w semestrze letnim w okresie od 1 marca 2013 r. (lub późniejszym) do 30 czerwca 2013 r. mogą nabyć prawo do uzyskania stypendium socjalnego za miesiąc lipiec 2013 r.

Warunkiem uzyskania prawa do stypendium socjalnego za miesiąc lipiec 2013 r., jest złożenie załączonego oświadczenia (druk nr 1 lub nr 2- zależnie od pobieranego stypendium) do dnia 6 lipca 2013 r. !!! (osobiście w pok. 10 WNS lub 8 WFH - zależnie od kierunku studiów lub listownie).

  1. Studenci, którzy pobierają stypendium socjalne składają druk oświadczenia nr 1.
  2. Studenci, którzy pobierają stypendium socjalne i zwiększenie stypendium socjalnego składają druk oświadczenia nr 2.

Druk oświadczenia należy uzupełnić wpisując w miejsca wykropkowane właściwe dane osobowe oraz datę i numer decyzji wydanej na semestr letni roku akademickiego 2012/ 2013 przez Dziekana Wydziału.


Należy wybrać tylko jedno z oświadczeń zamieszczonych w załączniku.
Studenci, którzy w semestrze letnim mieli wydane decyzje zmieniające wpisują numer ostatniej decyzji oraz datę jej wydania (studenci, którzy nie będą w stanie uzupełnić tych danych, zrobią to przy odbiorze decyzji).

Warunkiem wypłaty stypendium socjalnego za miesiąc lipiec 2013r. będzie odbiór do dnia 13 lipca 2013 r.!!! decyzji zmieniającej decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2012/2013.
Decyzję zmieniającą należy odbierać osobiście w wyznaczonym terminie.

Prawo do uzyskania stypendium za miesiąc lipiec 2013r. nie przysługuje osobom, które utraciły status studenta przed dniem 1 lipca 2013 r. (np. z uwagi na skreślenie z listy studentów lub ukończenie studiów).

Druk oświadczenia nr 1 - POBIERZ

Druk oświadczenia nr 2 - POBIERZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony