rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2013KONFERENCJA NAUKOWA PT. REPRESJE KOMUNISTYCZNE WOBEC OFICERÓW ARMII KRAJOWEJ OKRĘGU ŁÓDŹ „BARKA”

KONFERENCJA NAUKOWA PT. REPRESJE KOMUNISTYCZNE WOBEC OFICERÓW ARMII KRAJOWEJ OKRĘGU ŁÓDŹ „BARKA”

10 czerwca 2013 r. Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź zorganizował w Łodzi konferencję naukową: pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź „Barka”.

2013.06.10. Konferencja Naukowa - Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź Barka

Odbyła się ona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego. W imieniu organizatorów głos zabrał prorektor UJK ds. Filii prof. Zygmunt Matuszak, dr Jan S. Ciechanowski szef UDSKiOR oraz mjr Zbysław Raczkiewicz prezes ŚZŻAK w Łodzi. Referaty wygłosili: dr Dariusz Rogut (IH UJK), dr Tomasz Matuszak (Archiwum Państwowe/IH UJK), dr hab. prof. UŁ Witold Jarno (IH UŁ), mgr Bartosz Górecki (Archiwum Państwowe w Łodzi), pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi: dr Tomasz Toborek, mgr Paulina Szymaniak, mgr Aleksandra Leśna oraz absolwenci IH UJK w Piotrkowie: mgr Krzysztof Jałmużniak, mgr Paweł Wąs. Obradom przysłuchiwali się kombatanci zrzeszeni w ŚZŻAK, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych i kombatanckich, młodzież licealna i gimnazjalna (XXII, XXXIII LO, ZSP nr 9, 10) oraz członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

 

Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Prorektor ds. Fili UJK prof. dr hab. Zygmunt Matuszak
Prorektor ds. Fili UJK prof. dr hab. Zygmunt Matuszak
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Dr Jan Stanisław Ciechanowski szef UDSKiOR
Dr Jan Stanisław Ciechanowski szef UDSKiOR
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Mjr Zbysław Raczkiewicz prezes ŚZŻAK w Łodzi
Mjr Zbysław Raczkiewicz prezes ŚZŻAK w Łodzi
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Od lewej: dr Jan St. Ciechanowski, dr Dariusz Rogut, prof. Zygmunt Matuszak, mjr Zbysław Raczkiewicz, dyr. IPN Marek Drużka, prof. UŁ Witold Jarno
Od lewej: dr Jan St. Ciechanowski, dr Dariusz Rogut, prof. Zygmunt Matuszak, mjr Zbysław Raczkiewicz, dyr. IPN Marek Drużka, prof. UŁ Witold Jarno
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Trzeci od lewej dr Tomasz Matuszak, dr Tomasz Toborek, Bartosz Górecki, Aleksandra Leśna, Paulina Szymaniak, Krzysztof Tylski, Paweł Wąs. W drugim rzędzie mjr Stanisław Pasikowski, dr Joanna Żelazko IPN O/Łódź
Trzeci od lewej dr Tomasz Matuszak, dr Tomasz Toborek, Bartosz Górecki, Aleksandra Leśna, Paulina Szymaniak, Krzysztof Tylski, Paweł Wąs. W drugim rzędzie mjr Stanisław Pasikowski, dr Joanna Żelazko IPN O/Łódź
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka"W pierwszym rzędzie od lewej: dyr. Barbara Czajka, naczelnik Monika Lelejko, dyr. Jacek Dziuba, Jan St. Ciechanowski, Dariusz Rogut, Zygmunt Matuszak, Zbysław Raczkiewicz
W pierwszym rzędzie od lewej: dyr. Barbara Czajka, naczelnik Monika Lelejko, dyr. Jacek Dziuba, Jan St. Ciechanowski, Dariusz Rogut, Zygmunt Matuszak, Zbysław Raczkiewicz
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Wśród uczestników dr Paweł Olszewski wicedyrektor IH UJK
Wśród uczestników dr Paweł Olszewski wicedyrektor IH UJK
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Wśród uczestników dr Jerzy Bednarek z IPN O/Łódź (trzeci od prawej w drugim rzędzie)
Wśród uczestników dr Jerzy Bednarek z IPN O/Łódź (trzeci od prawej w drugim rzędzie)
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Od lewej: trzeci kpt. Ryszard Kozłowski, Ryszard Patzer, dr Barbara Szaruga (córka mjra A. Trybusa) wraz z mężem
Od lewej: trzeci kpt. Ryszard Kozłowski, Ryszard Patzer, dr Barbara Szaruga (córka mjra A. Trybusa) wraz z mężem
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Na pierwszym planie od lewej: drugi dr Tomasz Matuszak, dr Tomasz Toborek, Bartosz Górecki
Na pierwszym planie od lewej: drugi dr Tomasz Matuszak, dr Tomasz Toborek, Bartosz Górecki
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Referuje Krzysztof Tylski
Referuje Krzysztof Tylski
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Od lewej: prof. Witold Jarno, Paulina Szymaniak, Aleksandra Leśna
Od lewej: prof. Witold Jarno, Paulina Szymaniak, Aleksandra Leśna
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Od lewej: Marek Konarski, Maryla Konarska (córka mjra H. Moraczewskiego), kpt. Mirosław Kopa
Od lewej: Marek Konarski, Maryla Konarska (córka mjra H. Moraczewskiego), kpt. Mirosław Kopa
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Od lewej: dr Tomasz Toborek, Paulina Szymaniak, Paweł Wąs, Aleksandra Leśna, Krzysztof Jałmużniak, Dariusz Rogut, Bartosz Górecki
Od lewej: dr Tomasz Toborek, Paulina Szymaniak, Paweł Wąs, Aleksandra Leśna, Krzysztof Jałmużniak, Dariusz Rogut, Bartosz Górecki
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka"Od lewej: mjr Zbysław Raczkiewicz, dyr. Barbara Czajka, mjr Stanisław Pasikowski, Paulina Szymaniak, Aleksandra Leśna, Dariusz Rogut
Od lewej: mjr Zbysław Raczkiewicz, dyr. Barbara Czajka, mjr Stanisław Pasikowski, Paulina Szymaniak, Aleksandra Leśna, Dariusz Rogut
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka":Od lewej: dr Tomasz Toborek, Paweł Wąs, Paulina Szymaniak, mjr Zbysław Raczkiewicz, Aleksandra Leśna, mjr Stanisław Pasikowski, Krzysztof Jałmużniak, Dariusz Rogut, Bartosz Górecki
Od lewej: dr Tomasz Toborek, Paweł Wąs, Paulina Szymaniak, mjr Zbysław Raczkiewicz, Aleksandra Leśna, mjr Stanisław Pasikowski, Krzysztof Jałmużniak, Dariusz Rogut, Bartosz Górecki
Konferencja naukowa pt. Represje komunistyczne wobec oficerów Armii Krajowej Okręgu Łódź "Barka"W rozmowie mjr Stanisław Pasikowski, Paulina Szymaniak, Aleksandra Leśna
W rozmowie mjr Stanisław Pasikowski, Paulina Szymaniak, Aleksandra Leśna

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony