rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2013UBEZPIECZENIA DLA STUDENTÓW

UBEZPIECZENIA DLA STUDENTÓW

Ubezpieczenie dla studentów – Allianz. Samorząd Studencki prowadzi akcję "UBEZPIECZENIE z KLASĄ".

MOŻLIWE WARIANTY UBEZPIECZENIA:

  • Suma ubezpieczenia NWW - 25 000 zł (składka 33,20 zł)
  • Suma ubezpieczenia OC - 30 000 zł (składka 9,5 zł)

Okres ochrony: od 1.X.2013 do 30.IX.2014

  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zapewnia studentowi wypłatę odszkodowania w razie  gdy ulegnie wypadkowi.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wymagane jest między innymi przy odbywaniu studenckich praktyk nauczycielskich.
Składkę można opłacić:
  • w pokoju nr 9 budynek "A" (Wydział Nauk Społecznych) w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku do 30 grudnia 2013 roku.
  • w pokoju nr 10 budynek "A" (Wydział Nauk Społecznych) w godz. 8.00  -  10.00 oraz 13.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku do 30 grudnia 2013 roku .

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony