rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2013INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI KLUBU HISTORYCZNEGO IM. ARMII KRAJOWEJ W ZELOWIE

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI KLUBU HISTORYCZNEGO IM. ARMII KRAJOWEJ W ZELOWIE

9 października 2013 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbyła się inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Władze naszej Uczelni reprezentował prorektor ds. Filii prof. UJK dr hab. Zygmunt Matuszak oraz dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. UJK dr hab. Marek Dutkiewicz.

Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie

W uroczystości uczestniczyli także: kombatanci Armii Krajowej na czele z prezesem Zarządu Okręgu Łódź AK mjr Zbysławem Raczkiewiczem, Joanna Chełmińska wojewoda łódzki, Jan Kamiński kurator łódzki, doc. dr Piotr Kurek przewodniczący Komisji ZG ŚZŻAK ds. Młodzieży, Artur Ossowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, przedstawiciele władz powiatowych, samorządowych, duchowieństwa, ZS „Strzelec” oraz osoby związane z ZSO. Honorowymi gośćmi była rodzina Edwarda Jacha ps. „Łodziak”- żołnierza 25 pp AK. Uroczystość otworzył dyrektor ZSO Damian Nowak, a poprowadził je dr Piotr Kilańczyk – nauczyciel historii. Po zrealizowanym programie nastąpiło wręczenie członkom legitymacji i odznak klubowych, a następnie głos zabrali zaproszeni goście. W imieniu gen. brygady Aleksandra Arkuszyńskiego „Maja”, legendarnego piotrkowskiego żołnierza AK, przemawiał Marek Rusak.

Oficjalną inaugurację Klubu poprzedziły działania młodzieży m.in. udział w odsłonięciu tablic pamiątkowych „Miejsce Pamięci Narodowej” na terenie Zelowa, szkolnej akcji informacyjno-ulotkowej w związku z rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego, wyjazd wraz z delegacją ŚZŻAK Okręgu Łódź AK na uroczystości wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pomnika żołnierzy Armii Krajowej na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie i obchody 74. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

Kluby działają przy Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ich celem jest m.in. upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie: działalności Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II wojny światowej i w okresie reżimu komunistycznego; dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie; krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej; kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii i tradycji; przekazywanie etosu, tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej. Klub będzie systematycznie współpracował m.in. z Instytutem Historii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::Uroczystość otworzył dyrektor ZSO Damian Nowak
Uroczystość otworzył dyrektor ZSO Damian Nowak
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie
Przemawia prof. Zygmunt Matuszak, po prawej prof. Marek Dutkiewicz
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::Spotkanie prowadził dr Piotr Kilańczyk – nauczyciel historii
Spotkanie prowadził dr Piotr Kilańczyk – nauczyciel historii
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::Od lewej siedzą: Artur Ossowski, mjr Miron Kopa, mjr Zbysław Raczkiewicz, Joanna Chełmińska, mjr Stanisław Pasikowski, dr Piotr Kurek w drugim rzędzie od prawej dr Dariusz Rogut
Od lewej siedzą: Artur Ossowski, mjr Miron Kopa, mjr Zbysław Raczkiewicz, Joanna Chełmińska, mjr Stanisław Pasikowski, dr Piotr Kurek w drugim rzędzie od prawej dr Dariusz Rogut
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::Od prawej: prof. Zygmunt Matuszak, prof. Marek Dutkiewicz, Jan Kamiński, Joanna Chełmińska, mjr Miron Kopa, Artur Ossowski; w drugim rzędzie od lewej: Marek Rusak, Józef Wodziński, Leonard Siedziako, Damian Nowak
Od prawej: prof. Zygmunt Matuszak, prof. Marek Dutkiewicz, Jan Kamiński, Joanna Chełmińska, mjr Miron Kopa, Artur Ossowski; w drugim rzędzie od lewej: Marek Rusak, Józef Wodziński, Leonard Siedziako, Damian Nowak
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::Przemawia Piotr Kurek. Członkowie Zarządu Koła, od lewej: Zbysław Raczkiewicz, Stanisław Pasikowski, Piotr Kilańczyk, Przemysław Rogut, Szymon Nadgłowski, Dariusz Rogut, Damian Nowak, Marek Rusak, Leonard Siedziako
Przemawia Piotr Kurek. Członkowie Zarządu Koła, od lewej: Zbysław Raczkiewicz, Stanisław Pasikowski, Piotr Kilańczyk, Przemysław Rogut, Szymon Nadgłowski, Dariusz Rogut, Damian Nowak, Marek Rusak, Leonard Siedziako
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::Od lewej: dr Piotr Kurek, kpt. Zbysław Raczkiewicz, Damian Nowak, dr Piotr Kilańczyk, Przemysław Rogut
Od lewej: dr Piotr Kurek, kpt. Zbysław Raczkiewicz, Damian Nowak, dr Piotr Kilańczyk, Przemysław Rogut
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::Od lewej: Artur Ossowski, Damian Nowak, Piotr Kilańczyk
Od lewej: Artur Ossowski, Damian Nowak, Piotr Kilańczyk
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::Wśród zaproszonych gości od lewej: Monika Błoch, Marek Błoch, podinsp. mgr inż. Krzysztof Mikułowski (komendant KP w Zelowie) wraz z synem oraz ks. Tomasz Pieczko administrator parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie
Wśród zaproszonych gości od lewej: Monika Błoch, Marek Błoch, podinsp. mgr inż. Krzysztof Mikułowski (komendant KP w Zelowie) wraz z synem oraz ks. Tomasz Pieczko administrator parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::Przemawia Marek Rusak
Przemawia Marek Rusak
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::Członkowie Klubu
Członkowie Klubu
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::Uroczystości w Krakowie. Od lewej: mjr Zbysław Raczkiewicz, mjr Mirosław Kopa, Przemysław Rogut, Dariusz Rogut, Piotr Kilańczyk
Uroczystości w Krakowie. Od lewej: mjr Zbysław Raczkiewicz, mjr Mirosław Kopa, Przemysław Rogut, Dariusz Rogut, Piotr Kilańczyk
Inauguracja działalności Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Zelowie::W Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, od lewej: Dariusz Rogut, Przemysław Rogut, dr Janusz Mierzwa dyrektor Muzeum AK, Piotr Kilańczyk
W Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, od lewej: Dariusz Rogut, Przemysław Rogut, dr Janusz Mierzwa dyrektor Muzeum AK, Piotr Kilańczyk

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony