rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2014STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI

STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI

U W A G A ! ! ! Studenci studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych korzystający ze stypendium socjalnego. Przypomnienie:
Do dnia 15. 02. 2014 r. składanie oświadczeń w celu przyznania stypendium socjalnego na semestr letni 2013/2014 (przedłużenie).
Niezłożenie oświadczenia skutkuje nieprzyznaniem stypendium od semestru letniego 2013/2014 tj. od marca.

Podanie o przyznanie stypendium w semestrze letnim 2013/14 - Oświadczenie bez zmian dochodu - POBIERZ

Podanie o przyznanie stypendium w semestrze letnim 2013/14 - Oświadczenie ze zmianą dochodu - POBIERZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony