rekrutacja 2013/2014

Homeluty 2014RELACJA Z WIZYTY KONSULA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

RELACJA Z WIZYTY KONSULA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

We wtorek 21 stycznia 2014 roku odbyła się wizyta Konsula Stanów Zjednoczonych w naszej Uczelni. W programie wizyty było spotkanie ze Studentami oraz Władzami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Była to druga wizyta amerykańskiego dyplomaty w naszej Uczelni. Pierwsza odbyła się w styczniu 2008 roku. Scott Rasmussen – Konsul Stanów Zjednoczonych spotkał się ze studentami naszej Uczelni na Wydziale Filologiczno – Historycznym.

Wizyta Konsula Stanów Zjednoczonych Scotta Rasmussena

  Na początku spotkania Konsul przedstawił różne programy wymiany dla studentów. Były to: Au Pair, Intern Program, Trainee Program, University Studies Program, a w szczególności Work and Travel Program. Scott Rasmussen zachęcał młodzież do udziału w tych programach. Mówił o korzyściach płynących z uczestnictwa. Są to: zdobycie nowych doświadczeń, poznanie kraju i ludzi, otwarcie na język i kulturę, a przede wszystkim niezapomniane wrażenia i młodzieńcza przygoda. Konsul przedstawił także warunki jakie musi spełnić student, aby wyjechać na program wymiany, jakie dokumenty należy złożyć w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie, aby otrzymać amerykańską wizę, oraz jak wygląda rozmowa z urzędnikiem konsularnym. Jednocześnie zachęcał do odwiedzania stron WWW Ambasady i śledzenia.

  Po prezentacji Scotta Rasmussena wystąpił Kamil Pieniążek – student II roku Filologii Angielskiej, który latem ubiegłego roku był w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Work and Travel. Kamil opowiedział o swoich wrażeniach z pobytu za oceanem. Pokazał zdjęcia i opowiedział na czym polegała jego praca, jak spędzał wolny czas i dokąd wyjechał po zakończeniu kontraktu. Wystąpienie Kamila spotkało się z bardzo żywą reakcją studentów zgromadzonych w sali.

  W drugiej części spotkania Scott Rasmussen – Konsul Stanów Zjednoczonych wygłosił wykład na temat polsko – amerykańskich stosunków. W swoim referacie podkreślił, że relacje między obu krajami mają długą tradycję. Wspomniał o Kazimierzu Puławskim i Tadeuszu Kościuszce, którzy pod koniec XVIII wieku walczyli o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Mówił o roli Prezydenta Ronalda Reagana w procesie transformacji w Europie Środkowo – Wschodniej oraz o współpracy obu krajów w ramach NATO. Podkreślił, że współcześnie około 20% Amerykanów ma polskie korzenie, a Polonia jest ósmą pod względem wielkości grupą etniczną zamieszkującą Stany Zjednoczone. Następnie Konsul wymienił priorytety, na których opierają się polsko – amerykańskie stosunki. Są to: ezpieczeństwo, rozwój i demokracja. Zdaniem Scotta Rasmussena współpraca militarna między obu krajami nigdy wcześniej nie była tak owocna. Przykładem tego jest obecność amerykańskich pilotów w bazie wojskowej w Łasku. Równie dobrze wygląda współpraca gospodarcza. W ciągu ostatnich 10 lat handel pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi wzrósł czterokrotnie, a Polska jest największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej. Wiele uwagi Konsul poświęcił zagadnieniu demokracji. Podkreślił wkład Polski w proces demokratyzacji Europy Środkowo – Wschodniej w latach 80-tych i na początku lat 90-tych XX wieku. Mówił o współpracy polsko – amerykańskiej w ramach Dialogu Demokracji. Projekt ten zapoczątkowali amerykańska Sekretarz Stanu Hilary Clinton i polski Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski w 2011 roku, a jego celem jest promowanie demokracji. Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja. Studenci pytali o sposoby ubiegania się o amerykańską wizę, ubezpieczenie podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych oraz agencje pośredniczące w załatwianiu formalności w ramach Programu Work and Travel. Na pytania odpowiadał Konsul oraz Bożena Magdziak z Sekcji Konsularnej Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

  Podczas spotkania zgromadzeni w sali mogli także oglądać prezentacje multimedialne, które przygotowali Studenci Filologii Polskiej i Historii. Warto podkreślić, że Studenci Wydziału Filologiczno – Historycznego w ramach programu studiów poznają historię i kulturę Stanów Zjednoczonych. Wizyta Scotta Rasmussena Konsula Stanów Zjednoczonych spotkała się z dużym zainteresowaniem Studentów naszej Uczelni. Dla wielu z nich była to pierwsza okazja do poznania i wysłuchania amerykańskiego dyplomaty. Wierzymy, że w przyszłości dojdzie do bliższej współpracy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie i częściej będziemy mieć okazję do tego typu spotkań.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony