rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2014MENEDŻERSKI KLUB NAUKOWY menedżer

MENEDŻERSKI KLUB NAUKOWY menedżer

Studenckie Koło Naukowe >LOGISTYK< proponuje studentom wszystkich kierunków i specjalności Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Filologiczno-Historycznego utworzenie interdyscyplinarnego forum naukowego pod nazwą:

MENEDŻERSKI KLUB NAUKOWY
>menedżer<

SKN Logistyk


Jako cel wiodący KLUBU proponujemy podjęcie interdyscyplinarnych badań i dyskusji naukowych oraz publikacji w obszarach:

•    kierunki zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
•    przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
•    marketing i badania rynkowe międzynarodowe
•    logistyka i zarządzanie logistyczne w Unii Europejskiej
•    bezpieczeństwo ekonomiczne, publiczne … i nie tylko
•    metody ilościowe w zarządzaniu
•    rola przedsiębiorcy w gospodarce rynkowej
•    przedsiębiorstwa polskie a rynki wschodnie
•    czynniki kulturowe i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w globalnej gospodarce
•    ryzyko działalności gospodarczej w warunkach globalizacji:
- ryzyko ekonomiczne
- ryzyko finansowe
- ryzyko polityczne
- ryzyko kadrowe
- ryzyko rynkowe
- … itd

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Zarządem SKN >LOGISTYK<
tel. kontaktowy: 726 969 281
 

 

Równocześnie zapraszamy
do naszej GALERII OkO
na wystawę fotografii założyciela i opiekuna Studenckiego Koła Naukowego >LOGISTYK<
dr Marii Tymińskiej
FOTOREFLEKSJE

GALERIA OkO mieści się w budynku A na I piętrze

   Do zobaczenia

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony