rekrutacja 2013/2014

Homemarzec 2014INFORMACJA W SPRAWIE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O OSIĄGNIĘTYCH DOCHODACH

INFORMACJA W SPRAWIE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O OSIĄGNIĘTYCH DOCHODACH

Zgodnie z § 7 Regulaminu ZFŚS UJK w Kielcach do dnia 30.04.2014r. przyjmowane będą od pracowników oraz emerytów/rencistów UJK oświadczenia o osiągniętych dochodach w roku ubiegłym (2013) na druku: „Oświadczenie osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS o uzyskanych dochodach” - Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS.

Składanie oświadczeń o osiągniętych dochodach nie jest obowiązkowe. Pracownicy oraz emeryci/renciści którzy nie złożą „Oświadczenia osoby uprawnionej do świadczeń z ZFŚS o uzyskanych dochodach” w/w terminie zaliczeni zostaną do IV progu dochodowego. Prawdziwość danych wykazanych w oświadczeniu będzie weryfikowana przez Komisję Socjalną.

Oświadczenia należy składać w budynku DS. "Olimp" w pokoju nr 10.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony