rekrutacja 2013/2014

HomeGaleria

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA PLAKAT „KULTURA BRYTYJSKA I AMERYKAŃSKA” - POSTER COMPETITION ON BRITISH AND AMERICAN CULTURE

15 kwietnia 2014 r. w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na plakat „Kultura Brytyjska i Amerykańska”
Poster Competition on British and American Culture. Pomysłodawczyniami konkursu były dr Dorota Gonigroszek i dr Agnieszka Stanecka z Katedry Filologii Angielskiej.

Konkurs na plakat

Do konkursu zgłoszono 58 prac ze szkół ponadgimnazjalnych z Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Zduńskiej Woli, Radomska, Wielunia, Pajęczna, Opoczna oraz Szczercowa. Wszystkie nadesłane plakaty reprezentowały bardzo wysoki poziom. Wybór trzech najlepszych prac był więc prawdziwym wyzwaniem dla komisji konkursowej. Ostatecznie po długotrwałych obradach zdecydowano, iż na I miejsce zasłużyła praca wykonana przez Adama Sroczyńskiego z II Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli. II miejsce zajęła praca wykonana przez Macieja Łyskawę z I Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu, III miejsce zajęła Olga Kozera – uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim. Dla autorów zwycięskich prac przewidziano nagrody ufundowane przez pozyskanych sponsorów. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali (lub wkrótce otrzymają drogą pocztową) dyplomy.

Konkurs nie mógłby się odbyć bez wsparcia naszych sponsorów: Oxford University Press, The Teacher, MM Publications, Amat Druk Sp. z o.o., Interdruk Sp. z o.o., Księgarnia „Oświata”, „Kraina Książek”, Stowarzyszenie Nasza Ziemia Piotrkowska reprezentowane przez Prezesa dra Sławomira Sołtysiaka, Biuro Podróży Juventur, którym bardzo dziękujemy, oraz eksperckich ocen członków Jury konkursowego – Pani Prof. zw. dr hab. Barbary Lewandowskiej – Tomaszczyk, dr Ireny Czwenar oraz dr Magdaleny Olszewskiej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich Opiekunom za poświęcony czas i życzymy wielu kolejnych sukcesów szkolnych i pozaszkolnych. Mamy też nadzieję na dalszą współpracę i udział w innych planowanych przez Katedrę Filologii Angielskiej wydarzeniach o charakterze kulturalnym i dydaktycznym.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony