rekrutacja 2013/2014

Homepaźdzernik 2014REKRUTACJA JESZCZE TRWA!

REKRUTACJA JESZCZE TRWA!

Przedłużone terminy rekrutacji na wybranych kierunkach:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I stopień:

- Bezpieczeństwo narodowe: 07.10.2014 r.

- Ekonomia: 07.10.2014 r.

- Historia: 08.10.2014 r.

- Pedagogika: 07.10.2014 r.

- Zarządzanie: 07.10.2014 r.

I stopień:

- Filologia angielska: 12.10.2014 r.

- Pedagogika: 12.10.2014 r.

 

II stopień:

- Stosunki międzynarodowe: 12.10.2014 r.

- Pedagogika: 07.10.2014 r.

 

II stopień:

- Stosunki międzynarodowe: 12.10.2014 r.

- Pedagogika: 12.10.2014 r.

 Z A P R A S Z A M Y    D O    R E K R U T A C J I  ! ! !

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony