rekrutacja 2013/2014

Homepaźdzernik 2014PRZYPOMNIENIE: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PZU PRACOWNIKÓW UJK

PRZYPOMNIENIE: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PZU PRACOWNIKÓW UJK

Informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dobrowolne ubezpieczenie na życie i zdrowie pracowników UJK, najkorzystniejszą ofertę złożył Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Dotychczasowe umowy zawarte w PZU Życie S.A. wygasają w dniu 30.11.2014 roku. Od dnia 01.12.2014 roku na naszej Uczelni funkcjonować będą umowy ubezpieczenia na życie, zawarte na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Pracownicy naszej Uczelni będą mieli możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia określanych jako grupa I lub grupa II. Zakres ochrony obu wariantów ubezpieczenia został zatwierdzony przez działające na naszej Uczelni Związki Zawodowe oraz reprezentację pracowników.

Wszyscy pracownicy zainteresowani przystąpieniem do dobrowolnego ubezpieczenia na życie, w Filii UJK w Kielcach w Piotrkowie Trybunalskim na ul. J. Słowackiego 114/118, powinni złożyć deklaracje przystąpienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2014 roku w Dziale księgowości pokój nr 5 u Pani Ewy Siuto. Szczegółowy opis poszczególnych wariantów ubezpieczenia oraz wzory na wypełnienie deklaracji przystąpienia znajdować się będą na stronie internetowej UJK, siedzibach działających na naszej uczelni związków zawodowych oraz w sekretariatach wszystkich jednostek organizacyjnych.

Każdy pracownik UJK przystępując do dobrowolnego ubezpieczenia na życie w wybranym przez siebie wariancie ubezpieczenia, ma również możliwość ubezpieczyć małżonka/partnera oraz pełnoletnie dzieci z zastrzeżeniem, że przystąpią do tego samego zakresu ochrony (grupy), w którym ubezpieczony jest pracownik UJK, a wiek przystępujących do ubezpieczenia członków rodziny wynosi nie mniej niż 18 i nie więcej niż 74 lata.
Prosimy przed wypełnieniem deklaracji przystąpienia o szczegółowe zapoznanie się z zakresem ubezpieczeniem poszczególnych wariantów– różnią się one od siebie zakresem świadczeń i ich wysokością:

  • I grupa składka 45,00 zł nr polisy 719182444
  • II grupa składka 48,00 zł nr polisy 719182457

Informacji na temat ubezpieczenia udzielają w każdy dzień roboczy w godzinach od 8 do 15:
Dział Księgowości Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim– Pani Ewa Siuto, Telefon 44 732 74 54.
Kancelaria Brokerska PROGRES z siedzibą w Busku Zdroju – Tel. 41 378 21 59, 502 417 986 - Pani Agnieszka Nawrot, Pani Justyna Kolarz, Pani Anna Kanicka-Kudła.

W załączeniu:

1. Opis 2 wariantów ubezpieczenia na życie obowiązujących od 01.12.2014 roku.

2. Tabela z wysokością świadczeń.

3. Druki deklaracji przystąpienia dla grupy I i grupy II.

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony