rekrutacja 2013/2014

HomeJakość kształceniaKonkurs

KONKURS DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UJK Z ZAKRESU PROMOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Do wygrania tablety i wiele innych fantastycznych nagród!

I. Organizator:

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

Patronat Honorowy nad konkursem objął J.M Rektor - prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak.

II. Cele konkursu:

1) Popularyzowanie wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych kultury jakości i wspólnego budowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK,

2) Kształtowanie wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych pozytywnego wizerunku systemu jakości,

3) Odwoływanie się do uniwersyteckich wartości w duchu szacunku względem siebie nawzajem.

III. Warunki uczestnictwa:

1) Konkurs jest skierowany do studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UJK.

2) Tematyka prac dotyczy promowania wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Konkurs obejmuje przygotowanie różnych form promocji Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w następujących kategoriach:

1) forma literacka lub publicystyczna - tekst (np. opowiadanie, esej, reportaż, felieton etc.) - niepublikowany wcześniej w całości ani we fragmentach. Utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów.

2) forma plastyczna (plakat) - dzieła wykonane w dowolnej technice warsztatowej (malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane - kolaż) lub komputerowej (dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń) będące autorskimi rozwiązaniami nie naruszającymi praw osób trzecich; format prac plastycznych nie mniejszy niż A3.

3) forma multimedialna (fotografia, film) - obrazy, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę gra użycie mediów cyfrowych; prace z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych, dostarczone na nośnikach cyfrowych lub analogowych będące autorskimi rozwiązaniami nie naruszającymi praw osób trzecich.

Dopuszcza się realizacje pojedyncze oraz cykle prac stanowiące spójną całość.

Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko autora, rok i kierunek studiów, wydział

2) adres, telefon.

IV. Kryteria oceny:

1) zgodność z tematem,

2) wartość artystyczna (zastosowane środki formalne),

3) oryginalność rozwiązań.

V. Kontakt:

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny:

Agnieszka Świerczek, tel: 41 349 72 25, lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

VI. Termin i miejsce nadesłania prac:

do 20 listopada 2014 roku, osobiście lub na adres:

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia

25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, pok. 11

z dopiskiem „KONKURS”

VII. W skład jury wchodzi:

siedmiu członków Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w tym dwóch studentów:

1) Jury wybierze po jednej pracy z każdej kategorii.

2) Przewidziane są również wyróżnienia.

VIII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod warunkiem wpłynięcia co najmniej dwóch prac z danej kategorii.

IX. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie http://www.ujk.edu.pl/Jakosc_ksztalcenia.html

Nagrody zostaną wręczone podczas roboczego posiedzenia Senatu UJK w miesiącu listopadzie 2014 r.

X. Nagrody:

Nagroda w postaci tabletu zostanie przyznana za I miejsce w danej kategorii*.

Nagrody zostały ufundowane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

XI. Postanowienia końcowe:

1) Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.

2) Prace przechodzą na własność organizatorów i będą wystawnie na stronie http://www.ujk.edu.pl/Jakosc_ksztalcenia.html

3) Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

4) Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

*- w przypadku prac zbiorowych nagroda przyznawana jest za pracę bez względu na liczbę autorów pracy. Dopuszcza się przesunięcie nagrody do innej kategorii w przypadku braku zgłoszeń lub niespełnienia kryteriów oceny.

 

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony