rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2014INFORMACJA DOT. SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO

INFORMACJA DOT. SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO

Pracownicy i emeryci Filii UJK chętni do udziału w spotkaniu integracyjnym w dniu 21.11.2014 r. proszeni są o zgłoszenie się do Domu Studenta pokój 10 do dnia 14.11.2014 r. w celu wniesienia częściowej odpłatności w zależności od progu dochodowego.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony