rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetWydział Nauk SpołecznychKatedra ZarządzaniaDotychczasowe konferencje

III FORUM GOSPODARKI WSPÓŁCZESNEJ W OBIEKTYWIE GRZEGORZA CHUDEGO ORAZ MARII TYMIŃSKIEJ

ROZWÓJ AGROLOGISTYKI – SZANSE I BARIERY to temat III Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania i Katedrę Ekonomii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Temat Konferencji wychodzi naprzeciw aktualnym tendencjom w rozwoju działalności logistycznej w ogóle, a w agrobiznesie w szczególności.

IIIForumGW

Celem konferencji było stworzenie platformy do prezentacji wyników badań naukowych oraz dyskusji prowadzonej w ramach podstawowych nurtów współczesnej nauki o logistyce. Poprzez prezentację badań naukowych, opracowań i teorii będących przedmiotem prac środowiska akademickiego stwarzamy pole do dyskusji o logistyce i zarządzaniu logistycznym w przedsiębiorstwach agrobiznesu.

Dotychczas zorganizowaliśmy dwie konferencje naukowe – inicjatorem tych przedsięwzięć była Pani Profesor Wacława Starzyńska - ówczesna dziekan Wydziału Nauk Społecznych i kierownik Katedry Zarządzania.

Obecnie pod kierunkiem Profesora Sławomira Juszczyka rozszerzyliśmy formułę Konferencji. Po pierwsze – pragniemy, aby była stałym punktem programu działania Katedry Zarządzania, po drugie Profesor Sławomir Juszczyk jest zwolennikiem zacieśnienia kontaktów nauki z lokalnymi firmami.

Partnerem III FORUM GOSPODARKI WSPÓŁCZESNEJ była Firma NOWALIJKA.

Nowalijka  Novita

F.H. Nowalijka jest jedną z największych firm branży owocowo – warzywnej w Polsce. Zrzesza ponad 800 średnich i małych gospodarstw. Gospodarstwo rodziny Wychowałek istnieje od lat ’70. Na początku lat ’90 rozpoczęło współpracę z dużymi sieciami handlowymi . Rodzinna tradycja jest do dziś kultywowana przez Piotra Wychowałka, który w 2002 roku założył F.H. Nowalijka. Wysokie standardy firmy kreują jej pozycję na rynku krajowym i europejskim. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku Unii Europejskiej F.H. Nowalijka współpracuje z wieloma firmami z Włoch, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Turcji, Bułgarii, Węgier, Dani, Norwegii, Szwecji, Izraela, RPA oraz Cypru.

Rangę tegorocznej Konferencji podkreślają również jej Patroni: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Pan Krzysztof Chojniak. Patronat medialny: ogólnopolskie profesjonalne czasopismo naukowe LOGISTYKA oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

PLT  Czasopismo Logistyka

Z satysfakcją odnotowujemy uczestnictwo Gości specjalnych. Nasze zaproszenie przyjęła Pani prof. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Pan prof. zw. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki – prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja odbyła się 21 listopada 2014 r. w Zamku Królewskim w Piotrkowie Trybunalskim.

BIURO PRASOWE III FORUM GW KOMITET ORGANIZACYJNY
  dr Nina Stępnicka   dr Jacek Jarczyński
  dr Michał Tymiński   dr Mirosława Nowak – sekretarz
  dr Wiesław Rogalski
  mgr Agnieszka Ścieglińska
  dr Maria Tymińska - przewodnicząca
  Piotr Wychowałek – prezes F.H. NOWALIJKA

IIIForumGW

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony