rekrutacja 2013/2014

Homeluty 2009NOWY PODRĘCZNIK DR. CEZAREGO SZYJKO

NOWY PODRĘCZNIK DR. CEZAREGO SZYJKO

Zakład Polityki Europejskiej Instytutu Stosunków Miedzynarodowych WF-H Filii UJK informuje o ukazaniu się  podręcznika akademickiego pt. Nowy paradygmat polityki medialnej Unii Europejskiej, pod redakcją naukową dr. hab. prof. UJK Zenona Ślusarczyka oraz dr. Cezarego Szyjko, wydany z okazji 5-lecia uruchomienia na naszej Uczelni kierunku stosunki międzynarodowe. Zakład informuje, że międzynarodowa aktywność i zagraniczna współpraca naukowo-badawcza prowadzona pod kierunkiem adiunkta zakładu - dr. Cezarego Szyjko została uhonowana doroczną nagrodą indywidualną przyznaną przez J.M. Rektora UJK prof. dr hab. Reginę Renz.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony