rekrutacja 2013/2014

Homekwiecień 2015WFOŚiGW W ŁODZI OGŁASZA KONKURS „EKOLOGICZNY MAGISTER I DOKTOR”

WFOŚiGW W ŁODZI OGŁASZA KONKURS „EKOLOGICZNY MAGISTER I DOKTOR”

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach:
1.    Ekologiczny magister
2.    Ekologiczny doktor

Konkurs

•    Do Konkursu mogą przystąpić:

1.    Absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego

Konkurs, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, ogłaszany jest w następujących podkategoriach:

a)    Nauki ekonomiczno-społeczne,
b)    Nauki przyrodnicze,
c)    Nauki techniczne.

Zgłoszeniu do Konkursu, w przypadku kategorii Ekologiczny magister, podlegają prace w następujących obszarach   tematycznych:

a)    Systemy zarządzania środowiskowego,
b)    Zrównoważona energia,
c)    Smart Cities (Inteligentne Miasta),
d)    Ekologia stosowana (sozologia).

2.    Posiadacze stopnia doktora, którzy obronili rozprawę doktorską w roku akademickim 2014/2015 w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego, a których tematyka dotyczyła ochrony środowiska.

•    Przewidywana ogólna pula nagród do rozdysponowania wynosi 82.500 zł
w kategorii „Ekologiczny magister” - przewiduje się 12 nagród po 5.000 zł
w kategorii „Ekologiczny doktor” - przewiduje się 3 nagrody po 7.500 zł

Na zgłoszenia czekamy do 23 października 2015 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

Karta zgłoszeniowa - POBIERZ

Regulamin konkursu - ZOBACZ

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony