rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2015INFORMACJA DOT. STYPENDIÓW

INFORMACJA DOT. STYPENDIÓW

UWAGA !!!! STUDENCI POBIERAJĄCY STYPENDIUM: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, w semestrze letnim roku akademickiego 2014/15. Zgodnie z decyzją Rektora UJK w Kielcach z dnia 26.05.2015 r. zmieniającą ustalenia szczegółowe z września 2014 r.,  dotyczące pomocy materialnej dla studentów, istnieje możliwość dodatkowej wypłaty stypendium socjalnego (bez zwiększenia), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w miesiącu lipiec 2015. Aby otrzymać ww. stypendium należy posiadać status "student" w wirtualnej uczelni (osoby, które utracą status studenta w czerwcu - (obrona pracy) tracą prawo do otrzymania dodatkowego stypendium w lipcu br.) oraz złożyć oświadczenie we właściwym dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do: 15 czerwca 2015 r.  (włącznie).
WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM JEST ODEBRANIE DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU.
Termin odbioru decyzji zostanie podany odrębnym ogłoszeniem.

Wniosek - stypendium socjalne - POBIERZ

Wniosek - stypendium specjalne - POBIERZ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony