rekrutacja 2013/2014

Homeczerwiec 2015REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE Z PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE Z PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Uprzejmie informujemy, że już można zapisywać się na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Rekrutacja trwa do 30.09.2015 roku.

Studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne do pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia kształcenie obejmuje wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych, a dla absolwentów studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Studia z zakresu Przygotowania pedagogicznego kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, którzy uzyskali tytuł magistra, licencjata na dowolnym kierunku studiów, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne
Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych znajdują się w dołączonym pliku.

Kierownik studiów podyplomowych
z przygotowania pedagogicznego
dr Olga Zamecka-Zalas

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony