rekrutacja 2013/2014

Homewrzesień 2015INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Rektor i Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają studentów i pracowników na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2015/2016 w Filii Uniwersytetu w Piotrkowie Trybunalskim, która odbędzie się 2 października 2015 roku (piątek) o godz. 11.00 w auli Uczelni (bud. dyd. A) przy ul. Słowackiego 114/118 w Piotrkowie Trybunalskim.

Inauguracja roku akademickiego 2015-2016

Program uroczystości

1.    Hymn państwowy
2.    Powitanie zaproszonych gości
3.    Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji  Rektora prof. dr. hab. Jacka Semaniaka
4.    Wystąpienie Prorektora ds. Filii  prof. UJK dr. hab. Zygmunta Matuszaka
5.    Immatrykulacja
6.    Gaudeamus
7.    Wystąpienia zaproszonych gości
8.    Wykład inauguracyjny prof. UJK dr. hab. Witolda Chmielewskiego pt. „Inicjatywy edukacyjne polskiego rządu na uchodźstwie w czasie II wojny światowej”
9.    Zakończenie uroczystości

Dzień inauguracji będzie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony