rekrutacja 2013/2014

Homestyczeń 2016STYPENDIUM SPECJALNE NA SEMESTR LETNI 2015/2016

STYPENDIUM SPECJALNE NA SEMESTR LETNI 2015/2016

UWAGA ! ! ! W terminie od 19 stycznia do 16 lutego 2016 r. będą przyjmowane dokumenty do stypendium specjalnego na nowy semestr. Należy złożyć w pok. nr 10 A (akademik) oświadczenie do celów stypendialnych - Załącznik nr 21 do Regulaminu pomocy materialnej (POBIERZ).
W załączniku nr 21 w miejscu "...świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że:..." należy ręcznie wpisać tekst "nie uległy zmianie dane stanowiące podstawę przyznania stypendium specjalnego".

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony