rekrutacja 2013/2014

HomeUniwersytetWydział Nauk SpołecznychKatedra ZarządzaniaDotychczasowe spotkania w ramach Forum Dialogu - Nauka - Biznes

INAUGURACJA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI SKN MŁODY INWESTOR

W dniu 30 maja (poniedziałek) odbyło się spotkanie inauguracyjne SKN Młody Inwestor, gdzie gośćmi honorowymi byli: prof. dr hab. Helena Marzec, prof. dr hab. Sławomir Juszczyk, dr Wiesław Rogalski oraz prezes firmy Ortel Małgorzata Ortel. W ramach wykładu z "ciekawym człowiekiem biznesu" był zaprezentowany wykład przez Panią prezes Małgorzatę Ortel na temat działalności własnej firmy.

SKN

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Raiffeisen Bank Oddział w Kielcach
nr 48 1750 1110 0000 0000 2108 1237

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony