rekrutacja 2013/2014

KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY

W dniu 7 listopada 2016 roku w auli UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie inaugurujące Kampanię 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży pod hasłem pt.: DZIECIĘCE DEFICYTY CZYLI OD GŁODU FIZYCZNEGO PO BRAK MIŁOŚCI.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim oraz piotrkowską Filię Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Więcej zdjęć na FB uczelni. TUTAJ Link do kampani 19 dni na FB TUTAJ

 

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji zajmujących się pracą z dzieckiem oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, tj. nauczyciele przedszkolni, pedagodzy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pielęgniarki z poradni zdrowia, przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy z terenu Powiatu Piotrkowskiego, Policja, organizacja pozarządowa oraz Rodzinny Dom Dziecka. Nie zabrakło także nauczycieli akademickich oraz studentów Uniwersytetu.

Celem spotkania było propagowanie idei Kampanii 19 Dni oraz zachęcanie do przyłączenia się do akcji.

Wystąpienia zaproszonych gości:

Prof. zw. Andrzej Felchner – dziekan Wydziału Nauk Społecznych UJK

Agnieszka Olczyk – kierownik Działu Rehabilitacji i Pomocy Społecznej PCPR w Piotrkowie Trybunalskim

Joanna Marusińska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Podinspektor Marcin Dziubecki – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Aspirant Tomasz Pałubski – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Bogumiła Połeć – wykładowca UJK, psycholog Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Aleksander Kartasiński – prezes Fundacji „HAPPY KIDS”

Agnieszka Dylak – Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Sulejowie

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony