rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2016MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - FOTORELACJA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA - FOTORELACJA

W dniach 23-24 listopada 2016 roku w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wojna hybrydowa na Ukrainie – wnioski i rekomendacje dla Europy i świata”. Organizatorami konferencji byli: NATO DEEP, 3 uczelnie ukraińskie oraz 4 uczelnie polskie. Konferencja była ukierunkowana na wypracowanie rekomendacji dla wspierania reformy systemu szkolnictwa wojskowego na Ukrainie, z uwzględnieniem wniosków wypływających z wojny hybrydowej prowadzonej przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie.

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponad 50 uczestników z 14 polskich uczelni dyskutowało w pięciu panelach nad wpływem wojny hybrydowej na bezpieczeństwo europejskie. Panele dotyczyły strategii i praktyki wojny hybrydowej, jak również jej aspektów technologicznych, rozważań pojęciowych i teoretycznych oraz odniesień historycznych. Reprezentanci Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce dokonali analizy wojny hybrydowej jako wyzwania dla armii ukraińskiej. Najbardziej interesujące spostrzeżenia przedstawili goście z uczelni ukraińskich: gen. Oleksandr Levchenko - Komendant Żytomierskiego Instytutu Inżynieryjno-Technologicznego, płk prof. dr Konstantyn Vasiuta – Dziekan Wydziału Systemów Automatycznego Sterowania i Operacji Bojowych Lotnictwa Obsługi Naziemnej Uniwersytetu Sił Powietrznych w Charkowie płk prof. nadzw. dr Andrej Slisarenko – Zastępca Komendanta ds. naukowych Narodowej Akademii Wojsk Lądowych we Lwowie oraz ppłk Taras Maczewko – Prodziekan Wydziału ds. Rodzajów Służb Narodowej Akademii Wojsk Lądowych we Lwowie. Z zainteresowaniem spotkały się również wystąpienia ekspertów z programu NATO DEEP - Mariusza Solisa oraz gen. dyw. w st. spocz. prof. dra hab. Bogusława Packa, którzy przedstawili wyniki badań prowadzonych na Ukrainie. Ponadto, ważne wnioski zaprezentowali eksperci z Polski: Paweł Zalewski, Marek Siwiec i dr Paweł Kowal. Konferencja zyskała status kluczowego wydarzenia dla badaczy z całego świata zajmujących się tym obszarem, zwłaszcza z Ukrainy i Unii Europejskiej. Referaty przedstawione na konferencji dostarczyły różnych podejść teoretycznych i metodologicznych w odniesieniu do pytań o przyszłość Ukrainy.

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony