rekrutacja 2013/2014

Homegrudzień 2016KONFERENCJA O DEPORTACJACH W KOSZYCACH

KONFERENCJA O DEPORTACJACH W KOSZYCACH

Dr Dariusz Rogut reprezentował 29 listopada br. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Cena víťazstva”. Odvlečenie občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944-1945 zorganizowanej na Uniwersytecie Pavla Józefa Šafárika w Koszycach. Wspólnie z Mateuszem Gniazdowskim, wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnch, zaprezentował referat pt. Odvlečenie občanov Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945, w którym przedstawił etapy sowieckiej okupacji Polski oraz deportacje Polaków i żołnierzy AK do obozów sowieckich. W konferencji, oprócz słowackich gospodarzy, uczestniczyli także historycy z Węgier i Ukrainy.

Od lewej: Mateusz Gniazdowski, Dariusz Rogut

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Fórum inštitút pre výskum menšín a Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

„Cena víťazstva“
Odvlečenie občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944-1945
ktorá sa uskutoční

dňa 24. novembra 2016 o 9.45 hod v Historickej sále UPJŠ v Košiciach

Program konferencie:

09.45 Otvorenie konferencie - Dr. Imre Molnár (Balassiho inštitút, Bratislava) XY (UPJŠ Košice)

10.00 – 12.00    Osloboditelia alebo okupanti – príchod sovietskej moci do nášho regiónu

Réka Kiss (Výbor národnej pamäti, Budapešť): Sovietizácia Karpatskej kotliny po roku 1945

Mateusz Gniazdowski (Ústav východných štúdií, Varšava) – Dariusz Rogut (Univerzita Jana Kochanovskeho, Kielce): Odvlečenie občanov Poľska do Sovietskeho zväzu v rokoch 1944-1945

Erzsébet Molnár D. (Ústav Tibora Lehoczkyho, Beregovo): Odvlečenie Maďarov z Podkarpatskej rusy na prelome roku 1944/45

Štefan Šutaj – Barbara Kacerová (UPJŠ Košice): Poznámky k problematike vojnových zajatcov v súvislosti s výmenou obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

Béni Balogh L., Maďarský národný archív –Štátny archív): Odvlečenie civilného obyvateľstva z územia Maďarska v roku 1944–1945

Diskusia

12.00–13.00 Obed

13.00–14.30 Odvlečenia zo Slovenska

Marek Syrný (UMB - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - Múzeum SNP, Banská Bystrica) – Martin Pekár (UPJŠ Košice): Slovensko v povojnovej Európe

Stanislav Mičev (Múzeum SNP, Banská Bystrica): Slováci v systéme GUPVI v rokoch 1949-1956

Attila Simon (Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín – UJŠ Komárno): Odvlečenie Maďarov zo Slovenska a reakcia československej vlády
 
Peter Juščák (Košice): GULAG a ženský fenomén  

Diskusia

14.30  Ukončenie konferencie

Jazykom konferencie bude slovenčina a maďarčina so simultánnym tlmočením.

Organizačný výbor:

doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. – Katedra histórie FF UPJŠ

doc. Attila Simon, PhD. – Katedra histórie PF UJS, Fórum inštitút pre výskum menšín

Mgr. Zuzana Tokárová, PhD. - Katedra histórie FF UPJŠ

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony