rekrutacja 2013/2014

Homemaj 2017XIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NT. RODZINA - DEMOGRAFIA - SPOŁECZEŃSTWO

XIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE NT. RODZINA - DEMOGRAFIA - SPOŁECZEŃSTWO

W dniu 15 maja 2017 roku odbyło się XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe nt. Rodzina – demografia – społeczeństwo. Organizatorem cyklicznych spotkań naukowych, poświęconych problematyce rodziny, jest Instytut Nauk Pedagogicznych. W tym roku, podobnie jak i w latach poprzednich, w wymianie poglądów na temat funkcjonowania współczesnej rodziny uczestniczyli liczni goście z kraju i z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych z Ukrainy, w tym między innymi: Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenko w Kijowie; NAPN Ukrainy w Kijowie; Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V.G. Korolenko w Połtawie oraz Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.
W narracjach uczestników, pojawiała się wielowątkowość zagadnień familiologicznych. Osadzone one były zarówno w przeszłości, jak i we współczesności: od ponowoczesnych modeli wychowawczych po funkcjonowanie rodzin w okresie II Rzeczypospolitej. Prelegenci zwrócili również uwagę na kwestię wsparcia rodzin, w tym m.in. na działania podejmowane w ramach polityki społecznej państwa (rządowy program Rodzina 500+) oraz działalność wolontarystyczną.
Obrady sympozjum uświetnił koncert fortepianowy dr Anastazji Wilczkowskiej i występ wokalny mgr Magdaleny Hudzieczek-Cieślar. Więcej zdjęć na FB uczelni - ZOBACZ

rodzina demografia społeczeństwo

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony