rekrutacja 2013/2014

Homemaj 2017UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA PAŃŚTWA

UDZIAŁ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZAPEWNIANIU BEZPIECZEŃSTWA PAŃŚTWA

W dniu 24. maja 2017 roku w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się Ogólnopolska Konferencja naukowa pt. „Udział organizacji pozarządowych w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa”. W konferencji wzięli udział m.in przedstawiciele: władz miasta Piotrkowa Trybunalskiego, powiatu piotrkowskiego, służb mundurowych i organizacji pozarządowych. Więcej zdjęć na FB Uczelni - ZOBACZ

udział organizacji pozarządowych w zapewnianiu bezpieczeństwa pańśtwa

 

Współorganizatorami Konferencji byli: Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Akademia Obrony Narodowej w Wiedniu.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy: Stowarzyszenia „Alert” – Forum Myśli Strategicznej Bezpieczeństwa Narodowego, Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

W Konferencji, oprócz reprezentantów środowisk akademickich oraz studentów, wzięli udział przedstawiciele:
• władz miasta Piotrkowa Trybunalskiego – pan Marek Domański, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
• powiatu piotrkowskiego – pan Ireneusz Czerwiński, sekretarz powiatu,
• służb mundurowych – insp. Dariusz Partyka, Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim,
• organizacji pozarządowych – pan Andrzej Tomicki, emerytowany rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Obszary tematyczne Konferencji dotyczyły:
• uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, finansowych i społecznych funkcjonowania organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa narodowego,
• działalności organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa społeczności lokalnych,  
• współpracy organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa państwa z podmiotami sektora państwowego oraz prywatnego,
• możliwości zwiększenia udziału organizacji pozarządowych w działalności na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz aktywizacji obywateli.

Konferencja była miejscem podjęcia refleksji na temat szeroko pojętego udziału organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa państwa. Zaakcentowała potrzebę zintensyfikowanego włączania organizacji pozarządowych w zapewnianie bezpieczeństwa obywateli, zarówno w wymiarze centralnym, jak i lokalnym.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony