rekrutacja 2013/2014

Homemaj 2009ROZWÓJ AKADEMICKIEGO BIURA KARIER "SYNERGIA"

ROZWÓJ AKADEMICKIEGO BIURA KARIER "SYNERGIA"

W wyniku szerokiej i owocnej współpracy Akademickiego Biura Karier „Synergia” z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Biuro uzyskano środki finansowe na doposażenie w nowoczesny sprzęt elektroniczny. Z uzyskanych śródków zostaną zakupione: komputer stacjonarny, kolorowa drukarka laserowa, laptop z oprogramowaniem, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, kserokopiarka oraz program Microsoft Office SB 2007, banery reklamowe, tabliczki informacyjne i inne materiały reklamowe i komplet tonerów.

Ponadto do dyspozycji studentów naszej uczelni, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, które umożliwią im indywidualny rozwój oraz wpłyną na ich aktywizację zawodową oraz łatwiejsze wejście i funkcjonowanie na rynku pracy.

Pomoce dydaktyczne w postaci płyt zawierających filmy edukacyjne, z zakresu „Przedsiębiorczość dla wszystkich”, tj.:

  • Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym,
  • Absolwen t- Szukam pracy,
  • Absolwent - Zakładam firmę,
  • Absolwent - Działam skutecznie,
  • WOZ- Wstępna Orientacja Zawodowa,

będą stanowiły stałą bazę dydaktyczną znajdującą się w zasobach Akademickiego Biura Karier „Synergia”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do odwiedzania Akademickiego Biura Karier „Synergia” - Akademik Olimp, pokój nr 9B.

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony