rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2017KONKURS HISTORYCZNY

KONKURS HISTORYCZNY

26 października na WFH odbył się konkurs: "Dziejowy przełom – Reformacja w 1517 roku". Wydarzenie było objęte patronatem Dziekana Wydziału Filologiczno – Historycznego, honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz honorowym patronatem Biskupa Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs był dedykowany uczniom szkół średnich oraz technicznych. Łącznie, uczniowie zmierzyli się aż z dwudziestoma zadaniami, na których rozwiązanie mieli dokładnie dziewięćdziesiąt minut. Więcej na Fb - ZOBACZ

konkurs historyczny

Z prawie czterdziestoosobowego grona uczniów, udało się wyłonić pięciu zwycięzców.
- Miejsce V zajął Wiktor Więcławski z II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie,
- Miejsce IV - Angelika Kowalska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie,
- Miejsce III - Dominik Cieślikowski z Zespołu Szkół nr 1 w Przysusze,
- Miejsce II - Iza Górna z II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie,
- Miejsce I zajął Marcin Kula z VI Licem Ogólnokształcącego w Bełchatowie.
Wszystkie miejsca uhonorowane były nagrodami w postaci książek historycznych, natomiast zwycięzcy, którzy zajęli pozycje od I do III, otrzymali dodatkowe nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.
Fundatorem I nagrody w konkursie był Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, II oraz III Bank PKO S.A. oddział w Piotrkowie Trybunalskim oraz firma Kserox.

 

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony