rekrutacja 2013/2014

HomeGaleria

NOWOROCZNE SPOTKANIE W KATEDRZE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

W czwartek 11 stycznia 2018 roku w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych odbyła się pierwsza edycja spotkania z przedstawicielami władz miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego oraz z interesariuszami zewnętrznymi. Spotkanie moderowała Pani dr hab. Nina Stępnicka, prof. UJK.

Noworoczne spotkanie w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego

 


Kanwą spotkania była szczegółowa analiza problemów na płaszczyźnie interesariusze zewnętrzni a realizowany aktualnie proces kształcenia studentów w Katedrze. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu przedstawiły swoje stanowisko, w tym wiele uwag i sugestii, istotnych z punktu widzenia procesu kształcenia. Podczas spotkania zaakcentowano m.in.:
- formułę odbywania praktyk zawodowych przez studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe;
- nieodzowność kształtowania kompetencji miękkich (ang. soft skills), w większym, niż dotychczas wymiarze godzinowym;
- wprowadzenie nowych treści i przedmiotów do obowiązującego programu i planu studiów, które, będą przygotowywały studentów do aktywności na współczesnym zmieniającym się rynku pracy.

Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego, Pan dr Piotr Wojtysiak, przedstawił obraz rynku pracy w powiecie, w tym elementy mające kluczowe znaczenie dla jego obecnego kształtu: problem migracji, wskaźniki przyrostu naturalnego, nisze branżowe, deficyt fachowców, wpływ uczelni prywatnych i innych podmiotów komercyjnych na rynek pracy. Piotr Wojtysiak podniósł ponadto problem formuły współpracy administracji z tak ważnym w regionie ośrodkiem naukowym, jakim jest nasza Filia, w szczególności z Katedrą Bezpieczeństwa Narodowego.

Istotny z punktu widzenia obecnej sytuacji lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz aktualnego programu kształcenia był głos pełniącego obowiązki Pana Komendanta Miejskiego Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Podinspektora Krzysztofa Mikułowskiego. Pan komendant wskazał deficyty kandydatów i młodych kadr w zakresie kompetencji miękkich i komunikacyjnych peer-to-peer, w tym konieczność wzmacniania słabo rozwiniętych, ale potrzebnych kompetencji analitycznych i zdolności kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem. Podinspektor Mikułowski podjął także problem praktyk i staży studenckich w kontekście instytucjonalnym Policji. Poinformował również o nabierającej znaczenia nowej kategorii przestępczości związanej z rozwojem usług elektronicznych, względem której kandydaci na przyszłych funkcjonariuszy Policji, powinni posiadać odpowiednie kompetencje.

Pan mgr Marek Domański, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oczekuje, by przyszli praktykanci operowali zdolnościami analitycznymi w zakresie diagnostyki zagrożeń oraz kompetencjami umożliwiającymi komórce zarządzania kryzysowego aplikowanie praktykantom, choćby fragmentarycznie, wykonawstwo dokumentacji planistycznej i operacyjnej, niezbędnej w zarządzaniu kryzysowym.

Z kolei współpracujący z Katedrą Bezpieczeństwa Narodowego Pan komandor ppor. rez. mgr inż. Cezary Fórmaniak, autor programów kształcenia dorosłych w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego nakreślił nowoczesne formy doskonalenia kompetencji analitycznych, bazujące na uczeniu się z doświadczeń i na podejściu projektowym oraz przedstawił założenia autorskich i wdrożonych już pakietów szkoleniowych i menedżerskich „Metodok”, „Lesson” i „Strateg”. Zaimplementowane w nich mechanizmy szkoleniowe rozwijające refleksyjność, podejście analityczne i diagnostykę konfliktów stanowią konsekwencję zidentyfikowanych w szerokim dyskursie potrzeb projektowania nowoczesnego modelu kształcenia kompetencji menedżerskich. Cezary Fórmaniak stwierdził, że przedstawione rozwiązania są dobrze adaptowalne do procesu kształcenia w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie oraz cenny i merytoryczny wkład do dyskusji. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana dr. Piotra Wojtysiaka, Wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego, znakomicie przygotowanego do dyskusji i doskonale rozumiejącego potrzeby, oczekiwania i aspiracje piotrkowskiej społeczności lokalnej.

Zachęcamy do śledzenia informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego oraz włączenie się do dyskusji mającej na celu wypracowanie lepszych, niż dotychczas, warunków współpracy naszej Uczelni z interesariuszami zewnętrznymi.

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy przesyłać do moderatorki spotkań, Pani dr hab. Niny Stępnickiej, prof. UJK (adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony