rekrutacja 2013/2014

Homepaździernik 2009MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM

W dniach 24-25 września 2009 miała miejsce na naszej uczelni międzynarodowa konferencja naukowa, na ktorą przybyli z referatami wybitni znawcy literatury dla dzieci i młodzieży. Organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej "W kręgu twórczości Karoliny Kusek dla dzieci. W 70.tą rocznicę urodzin Poetki" byli: Zakład Literatury Powszechnej Instytutu Filologii Polskiej Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim oraz Studnckie Koło Naukowe Literatów. Pomysłodawczynią konferencji była dr Danuta Mucha.PROGRAM KONFERENCJI


24 września (czwartek)

13.00 – uroczyste otwarcie konferencji przez Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej: Prof. UJK dr hab. Wojciecha Piotrowskiego
         – uroczyste odczytanie Listu Karoliny Kusek do Uczestników konferencji


Obrady plenarne
Przewodniczący: Prof. zw. dr hab. Bogusław Mucha


13.10–13.30 – Prof. zw. dr hab. Jolanta Ługowska, Pejzaż liryczny w twórczości dla dzieci – między tradycją a współczesnością (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
13.30–14.00 – Prof. dr hab. Ryszard Waksmund, Poetka w roli dramaturga. O „Konewce pełnej łez” (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
14.00–14.20 – Prof. dr hab. Bożena Olszewska, Liryka pejzażu ojczystego Karoliny Kusek na tle tradycji gatunku (Uniwersytet Opolski, Opole)
14.20–14.40 – Prof. UJK dr hab. Marek Kątny (UJK, Kielce) Dziecko i natura, czyli świat przedstawiony w poezji Karoliny Kusek
14.40–15.30 – dyskusja nad referatami
15.30–16.00 – przerwa na kawę

Obrady w sekcjach

SEKCJA LITERATUROZNAWCZA
Przewodniczący: Prof. dr hab. Ryszard Waksmund16.00–16.20 – Dr Zbigniew Baran (Nowy Sącz) Egzystencjalistyczne zamyślenia Karoliny Kusek (w jej poezji dziecięcej)
16.20–16.40 – Red. Stanisław Grabowski (Warszawa) Szkic do portretu Poetki
16.40–17.00 – PhDr. Libor Martinek, Ph.D., (Slezska Univerzita, Opava) W kręgu wartości w tomie „Z babcią za rękę” Karoliny Kusek
17.00–17.20 – Dr Alicja Ungeheuer-Gołąb (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów) Życiodajna opowieść Kobiety-Babki-Poetki (o poezji dla dzieci Karoliny Kusek)
17.20–18.00 – dyskusja nad referatami
18.15– Wspólna fotografia (rektorat, I p., przed salą obrad plenarnych)
19.00–22.00  – uroczysta kolacja

SEKCJA TRANSLATORYCZNA
Przewodnicząca: Dr Joanna Harazińska


16.00–16.20 – Dr Danuta Mucha (Filia UJK, Piotrków Trybunalski), Renato Vasquez-Velasquez (Gwa-temala) Nad przekładem wierszy Karoliny Kusek na język hiszpański
16.20–16.40  – PhDr. Lydie Romanska-Lidmilova (Slezska Univerzita, Opava) Specifika prevodu poetiky Karoliny Kusek do ceskeho jazyka
16.40–17.00 – Mgr Marian Kielian (Filia UJK, Piotrków Trybunalski) „Z babcią za rękę” Karoliny Kusek po francusku. W kręgu refleksji translatorskich
17.00–18.00 – dyskusja nad referatami
18.15– Wspólna fotografia (rektorat, I p., przed salą obrad plenarnych)
19.00–22.00 –  uroczysta kolacja

25 września (piątek)

SEKCJA LITERATUROZNAWCZA
Przewodniczący: Prof. UJK dr hab. Wojciech Piotrowski


9.00–9.20 – Dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska (Filia UJK, Piotrków Trybunalski) Dziecko w twórczości Karoliny Kusek
9.20–9.40 – Dr Jolanta Bujak-Lechowicz (Filia UJK, Piotrków Trybunalski) Poezja jest lekarstwem przeciw samotności – o wartości słowa i uczucia w twórczości Karoliny Kusek
9.40–10.00 – Mgr Kinga Zawodzińska-Bukowiec (PAN, Kraków) Wielka poezja w wielkich słowach
– o poetyckich metodach i zabiegach językowych w wierszach dla dzieci
10.00–10.20 – Mgr Ewa Żak (Piotrków Trybunalski) „Rano – raz forte, raz piano / wyśpiewują ptaki”, czyli o muzycznych aspektach w twórczości Karoliny Kusek, na przykładzie tomiku „Słonecznikowe nutki”
10.20–10.40 – Mgr Małgorzata Kalbarczyk, (Piotrków Trybunalski) Między tradycją a nowoczesnością – o poezji Karoliny Kusek 
10.40–12.00 – dyskusja nad referatami
12.00–12.10 – zakończenie konferencji – prof. zw. dr hab. Bogusław Mucha – kierownik Zakładu Literatury Powszechnej Filii UJK
12.30 – obiad

SEKCJA TRANSLATORYCZNA
Przewodnicząca: Dr Alicja Ungeheuer – Gołąb (Uniwersytet Łódzki, Łódź)


9.00–9.20 – Dr Joanna Harazińska Techniki translatorskie w rosyjskiej i niemieckiej wersji tłumaczenia twórczości Karoliny Kusek – analiza porównawcza
9.20–9.40 – Dr Zbigniew Baran (Nowy Sącz) Wolfgang Jöhling jako odkrywca >myślenia poetyckiego< Karoliny Kusek (O niemieckojęzycznym przekładzie wyboru poezji dla dzieci)
9.40–10.00 – Paulina Studniarczyk, (Filia UJK, Piotrków Trybunalski) Nad nieopublikowanymi wierszami Karoliny Kusek
10.00–10.20 – Mgr Marcin Pawlik (Łódź) Wokół angielskiego przekładu „Z babcią za rękę” Karoliny Kusek
10.20–10.40 – Red. Grażyna Drobek-Bukowska („Horyzonty”, Racibórz) Przekłady wierszy Karoliny Kusek na łamach „Horyzontów”
10.40–12.00 – dyskusja nad referatami
12.00–  zakończenie konferencji – Gmach Rektoratu I p.
12.30– obiad
 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony