rekrutacja 2013/2014

Homelistopad 2009OFICJALNE OTWARCIE ABK "SYNERGIA"

OFICJALNE OTWARCIE ABK "SYNERGIA"

Dnia 10.11.2009 r. odbyło się oficjalne otwarcie Akademickiego Biura Karier "SYNERGIA". Miało ono na celu wypracowanie strategii współpracy z lokalnymi partnerami na kolejny rok akademicki, szczególnie w zakresie pozyskiwania środków z programów EFS. FOTORELACJA

 

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele:

  • Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim,
  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CKiPKZ),
  • Ochotniczego Hufca Pracy,
  • Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej,
  • Regionalnej Izby Gospodarczej,
  • Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Szkolnych RP,
  • Akademickiego Biura Karier,


Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy wraz z przedstawicielką władz uczelni dokonały uroczystego przecięcia wstęgi.

 

Wybory 2016-2020

 


Uniwersytet

Jana Kochanowskiego

w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. J. Słowackiego 114/118
97-300 Piotrków Tryb.

centrala: (44)7327400
fax: (44)7327405

NIP: 657-02-34-850

REGON: 000001407-00034

Millennium Bank
nr 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

 

facebooknkyoutube

eng DEPARTMENT OF ENGLISH STUDIES

wu

wu

dn

Partnerzy UJK

dysponenda

 niepelnosprawni

Początek strony